Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 41
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

TÔN VINH CHA

Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Thờ phượng   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022