Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 41
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Những bài có cùng thể loại: Đồng ca   Thờ phượng   1 câu  

Copyright © 2011-2021