Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 86
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

HÁT KHEN GIÊ-XU

 

Nguyện xin thiên ân của Chúa Trời sẽ ban cho dân Ngài mãi mãi.

Nguyện hát xướng mãi chúc tôn Giê-xu, hát khen Vua trên mọi vua.

Hát vang, hát chúc tôn Giê-xu yêu dấu.

Hát vang, mãi hát khen Giê-xu.

 

1. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu.

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu.

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu,

vui hát mừng Vua Giê-xu.

 

2. Giê-xu Christ chân Chúa oai quyền.

Giê-xu Christ cai quản muôn loài,

Giê-xu Christ Vua thánh muôn đời vui hát mừng Vua Giê-xu.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022