Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 105
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối.

Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối.

Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối.

Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối vô cùng.

Chúa thật công bình, thành tín duy Ngài.

Chúa đang quản trị khắp muôn loài.

Chúa thật công bình, Chúa chẳng đổi dời.

Chúa đang quản trị khắp muôn loài.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca