Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 138
Hợp âm: (D)
Ghi chú: Giăng 3:16
XEM BẢN NHẠC

Vì Cha yêu thương nhân loại nên đã ban Con Một.
Hầu cho hễ ai nhận tin nơi Ngài, chẳng hư mất bao giờ, nhưng sẽ được sự sống đời đời.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Truyền giảng   Đồng ca