Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 52
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

BÀI CA CHÚC TỤNG

Cất tiếng ca khen danh Ngài muôn đời giữa các con dân Ngài.

Chỉ riêng Ngài đáng cho muôn loài chúc tôn duy nơi Cha là thánh.

Hãy xướng cao danh Cha là tốt lành, Đấng yêu thương nhân từ.

Chúa ôi nguyện danh Chúa luôn luôn được tôn khắp trên thiên cung và cõi trần.

 

Cất tiếng ca khen danh Ngài muôn đời giữa các con dân Ngài.

Chỉ riêng Ngài đáng cho muôn loài chúc tôn duy nơi Cha là thánh.

Hãy xướng cao danh Cha là tốt lành, Đấng yêu thương nhân từ.

Chúa ôi nguyện danh Chúa luôn luôn được tôn khắp trên thiên cung và trần thế.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022