Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 16
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa.

Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thánh.

Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh.

Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021