Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 47
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Lòng tôi hát vui mừng cùng cất tiếng vang lừng.

Tôi sẽ cùng hát vang tụng ca Ngài.

 

Lòng tôi hát vui mừng cùng cất tiếng vang lừng.

Tôi sẽ cùng hát vang tụng ca Ngài.

 

Tôi sẽ tụng ca, tôi sẽ cùng hát vang tụng ca Ngài.

Tôi sẽ ngợi khen, dâng lên Ngài với khúc nhạc mới này.

 

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

 

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021