Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Bài số: 30
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

1. Nào toàn thế giới cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế.
Tiếng ca vang dội thinh không, vút bay lên tận mây cao;
Xuống sâu sâu tận đáy vực, tiếng ca danh Ngài trổi dậy.
Nào toàn thế giới cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa là Vua.

2. Nào toàn thế giới cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế.
Thánh dân chung giọng ca vang, chẳng ai ngăn chận hân hoan;
Nhưng trong hoà điệu hát mừng, cả tâm hồn đều rung động.
Nào toàn thế giới cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa là Vua.

Những bài có cùng thể loại: Thờ phượng   Hợp ca   1 câu   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021