Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 101
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Giê xu không đổi thay.

Giê xu không đổi thay.

Trời đất qua nhưng Giê xu bất biến.

Giê xu không đổi thay.

 

Những bài có cùng thể loại: Đồng ca   Ngợi khen Đấng Christ   1 câu