Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 51
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Tôi ngợi khen danh Chúa Trời bằng tất cả tâm hồn.

Thuật hết những phước ân Chúa ban cho tâm hồn

trọn đời mãi hát ca ngợi danh Ngài.

Trọn đời tôi sẽ hát ca ngợi Chúa cả tâm hồn.

Nguyện mãi mãi xướng ca Chúa là niềm vui bất tận.

Ha-lê-lu-gia! A-men!

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021