Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 2/4
Bài số: 120
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Tình yêu bao la chỉ trong Chúa Cha.
Hãy khen ngợi, chúc tôn hoài.
Trời cao vang ca, đất chung hát hoà:
Ngài là nguồn, Nguồn Tình Yêu.
Hỡi bao sanh linh hãy nhận tội mình.
Lấy tội lòng ngọt ngào, tiếng ca thanh cao nào ta hoan ca,
chúc tôn Chúa Cha: Ngài là nguồn, Nguồn Tình Yêu .

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Thờ phượng