Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 173
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

1. Giê-xu vì ai huyết tuôn? Con Trời vì sao đớn đau?
Gô tha thập giá Chúa mang.
Thương thay thân Chúa mang niềm đau.
Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu, yêu thương nhân thế nên chịu hình.
Giê-xu ơi, Cha nhân từ, hi sinh thân báu cho tội nhân.

2. Thân Ngài bị gươm, giáo đâm, huyết hồng tràn tuôn láng lai.
Bao người nhạo chê Chúa tôi.
Ai ơi có biết bởi vì sao? Chúa yêu ơi! Đớn đau nhiều, tay chân đinh đóng huyết tuôn tràn.
Thế nhân ơi, biết không nào? Giê-xu nay chết thay tội nhân.

3. Hỡi người, thờ ơ mãi sao? Giê-xu, Ngài đang đón chờ.
Tin Ngài, tội anh Chúa tha.
Mong anh quay bước ngay về đây.
Chúa yêu anh, Chúa yêu người, thương yêu nhân thế nên chịu hình.
Thiết tha mong anh mau về, ăn năn xin Chúa tha tội anh.

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Thương khó   Đơn ca