Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

Bìa của BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

Bài số: 201
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng vui ca hát lên hỡi người khách nơi tr
Bìa của GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

Bài số: 202
XEM BẢN NHẠC Giê-hô-va sẽ xây Giê-ru-sa-lem.Giê-hô-va sẽ xây Gi
Bìa của NGÀY CỦA CHÚA

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203
XEM BẢN NHẠC Kèn vang lên trong nơi Si ôn vang tiếng nơi ngọn núi
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

Bài số: 204
XEM BẢN NHẠC Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Giê-xu sẽ đến vui mừng t
Bìa của XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205
XEM BẢN NHẠC 1. Xin Thần Thánh Linh đến tâm linh con, Ngài như cơ
Bìa của NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206
XEM BẢN NHẠC 1. Thần Linh Cha đến tâm này ngọt ngào thay.Con số
Bìa của CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207
XEM BẢN NHẠC 1. Thánh Linh xin tuôn tràn vào lòng chính con giờ nà
Bìa của KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

Bài số: 208
XEM BẢN NHẠC Này người ơi, ấy chẳng phải bởi việc làm của
Bìa của KHÔNG BỞI QUYỀN

KHÔNG BỞI QUYỀN

Bài số: 209
XEM BẢN NHẠC Các con ơi! Các con ơi! Không phải do quyền thế hay
Bìa của KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

Bài số: 210
XEM BẢN NHẠC Kỳ diệu thay, Đấng đã dựng thế gian do lòng yêu
Bìa của KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bài số: 211
XEM BẢN NHẠC Không bởi từ quyền thế nữa, nhưng do Thánh Linh n
Bìa của XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

Bài số: 212
XEM BẢN NHẠC Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở, đến ngự tâm đây.Xin
Bìa của KHI CHÚA VÔ LÒNG

KHI CHÚA VÔ LÒNG

Bài số: 213
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng con luôn thiết tha ước mơ chan hoà được t
Bìa của GIÓ THÁNH LINH

GIÓ THÁNH LINH

Bài số: 214
XEM BẢN NHẠC Tôi xin gió Thánh Linh, gió Thánh Linh vô lòng.Giê-xu
Bìa của LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 215
XEM BẢN NHẠC Bạn thân mến, tiếng Chúa phán rất êm dịu, rất
Bìa của NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216
XEM BẢN NHẠC Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi,
Bìa của XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217
XEM BẢN NHẠC Thần Linh xin đến đây, đến trong tâm khảm con.Xin
Bìa của NGỰ TÂM CON

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218
XEM BẢN NHẠC Thần Linh Chúa Thánh, chúng con mời Ngài.Nguyền dân
Bìa của BỞI THẦN TA

BỞI THẦN TA

Bài số: 219
XEM BẢN NHẠC 1. Có núi ngăn trở hành trình con chăng? Núi nhọn v
Bìa của XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220
XEM BẢN NHẠC Cầu xin Cha Thánh hãy mau đến trong nơi thánh này.C
Bìa của VÌ NGÀI TÔI HÁT

VÌ NGÀI TÔI HÁT

Bài số: 221
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 222
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI CHA

LỜI CHA

Bài số: 223
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI CHÚA

LỜI CHÚA

Bài số: 224
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ƠN GIÊ-XU CỨU

ƠN GIÊ-XU CỨU

Bài số: 225
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TRỞ VỀ

TRỞ VỀ

Bài số: 226
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?

BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?

Bài số: 227
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU KHÔNG BỎ QUA

GIÊ-XU KHÔNG BỎ QUA

Bài số: 228
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỀ NHÀ CHÚA

VỀ NHÀ CHÚA

Bài số: 229
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU LÀ…

GIÊ-XU LÀ…

Bài số: 230
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA ĐÃ ĐẾN

CHÚA ĐÃ ĐẾN

Bài số: 231
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG

CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG

Bài số: 232
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 233
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU

NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU

Bài số: 234
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỨC SỐNG MỚÌ

SỨC SỐNG MỚÌ

Bài số: 235
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI CỨU TÔI

NGÀI CỨU TÔI

Bài số: 236
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SÔNG TÌNH YÊU

SÔNG TÌNH YÊU

Bài số: 237
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA QUÁ YÊU BẠN VÀ TÔI

CHÚA QUÁ YÊU BẠN VÀ TÔI

Bài số: 238
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU, ĐẤNG CHĂN CHIÊN

GIÊ-XU, ĐẤNG CHĂN CHIÊN

Bài số: 239
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TỪ VỰC SÂU

TỪ VỰC SÂU

Bài số: 240
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA VẪN ĐỢI CHỜ

CHÚA VẪN ĐỢI CHỜ

Bài số: 241
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TIẾNG GỌI

TIẾNG GỌI

Bài số: 242
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NIỀM VUI CỨU CHUỘC

NIỀM VUI CỨU CHUỘC

Bài số: 243
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐƯỢC THA THỨ

ĐƯỢC THA THỨ

Bài số: 244
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THẬP GIÁ NƠI CHÚA MONG ANH VỀ

THẬP GIÁ NƠI CHÚA MONG ANH VỀ

Bài số: 245
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! HÃY HÁT LÊN!

HA-LÊ-LU-GIA! HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 246
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY TIN NƠI NGÀI

HÃY TIN NƠI NGÀI

Bài số: 247
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA ĐANG MONG CHỜ

CHÚA ĐANG MONG CHỜ

Bài số: 248
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA VẪN CHỜ

CHÚA VẪN CHỜ

Bài số: 249
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SÁNG DANH GIÊ-XU

SÁNG DANH GIÊ-XU

Bài số: 250
XEM BẢN NHẠC
Bìa của QUA ĐỜI SẼ ĐẾN ĐÂU?

QUA ĐỜI SẼ ĐẾN ĐÂU?

Bài số: 251
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LOAN TIN TRẦN GIAN

LOAN TIN TRẦN GIAN

Bài số: 252
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHÌN VUA VINH HIỂN

NHÌN VUA VINH HIỂN

Bài số: 253
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MONG BẠN TIN CỨU CHÚA

MONG BẠN TIN CỨU CHÚA

Bài số: 254
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHIÊN CON TỪ TRỜI

CHIÊN CON TỪ TRỜI

Bài số: 255
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHÌN XEM CỨU CHÚA SIÊU VIỆT

NHÌN XEM CỨU CHÚA SIÊU VIỆT

Bài số: 256
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ AI?

NGÀI LÀ AI?

Bài số: 257
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỀ GẤP LÊN

VỀ GẤP LÊN

Bài số: 258
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHA YÊU THƯƠNG

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 259
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGƯỜI CHĂN DẪN DẮT

NGƯỜI CHĂN DẪN DẮT

Bài số: 260
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỰ KỲ DIỆU

SỰ KỲ DIỆU

Bài số: 261
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH YÊU CAO QUÍ

TÌNH YÊU CAO QUÍ

Bài số: 262
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

Bài số: 263
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH YÊU BAO LA

TÌNH YÊU BAO LA

Bài số: 264
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH YÊU THƯƠNG

TÌNH YÊU THƯƠNG

Bài số: 265
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH ÁI CHÚA GIÊ-XU

TÌNH ÁI CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 266
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU BÊN TÔI

GIÊ-XU BÊN TÔI

Bài số: 267
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DIỆU THAY TÌNH CHÚA

DIỆU THAY TÌNH CHÚA

Bài số: 268
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐỜI SỐNG MỚI BẮT ĐẦU

ĐỜI SỐNG MỚI BẮT ĐẦU

Bài số: 269
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TA VẪN CHỜ

TA VẪN CHỜ

Bài số: 270
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỀ NGAY

VỀ NGAY

Bài số: 271
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CUỘC ĐỜI ĐỔI MỚI

CUỘC ĐỜI ĐỔI MỚI

Bài số: 272
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH CHÚA BAO LA

TÌNH CHÚA BAO LA

Bài số: 273
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ÁNH SÁNG TÌNH YÊU

ÁNH SÁNG TÌNH YÊU

Bài số: 274
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU YÊU TÔI

GIÊ-XU YÊU TÔI

Bài số: 275
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH GIÊ-XU

TÌNH GIÊ-XU

Bài số: 276
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÌ YÊU TÔI

VÌ YÊU TÔI

Bài số: 277
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHẠC KHÚC TUYỆT VỜI

NHẠC KHÚC TUYỆT VỜI

Bài số: 278
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI NƯƠNG NÁU TÂM HỒN

NƠI NƯƠNG NÁU TÂM HỒN

Bài số: 279
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU HẰNG YÊU MẾN TÔI

GIÊ-XU HẰNG YÊU MẾN TÔI

Bài số: 280
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

Bài số: 281
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH YÊU CHÚA

TÌNH YÊU CHÚA

Bài số: 282
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LẠY CHA YÊU THƯƠNG

LẠY CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 283
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VINH QUANG RẠNG LÒA

VINH QUANG RẠNG LÒA

Bài số: 284
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DANH QUYỀN NĂNG

DANH QUYỀN NĂNG

Bài số: 285
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NĂNG QUYỀN DUY NHẤT

NĂNG QUYỀN DUY NHẤT

Bài số: 286
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI CON CA TỤNG

LỜI CON CA TỤNG

Bài số: 287
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÁT NHƯ ĐA-VÍT

HÁT NHƯ ĐA-VÍT

Bài số: 288
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHÚC HÁT TÂM LINH

KHÚC HÁT TÂM LINH

Bài số: 289
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THÁNH CHÚA SIÊU VIỆT

THÁNH CHÚA SIÊU VIỆT

Bài số: 290
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÁT VÌ GIÊ-XU

HÁT VÌ GIÊ-XU

Bài số: 291
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÁT LÊN NÀO!

HÁT LÊN NÀO!

Bài số: 292
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN

Bài số: 293
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CHÚA ĐÁP TIẾNG TÔI

XIN CHÚA ĐÁP TIẾNG TÔI

Bài số: 294
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY CA HÁT LÊN!

HÃY CA HÁT LÊN!

Bài số: 295
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHƯNG TRƯỚC HẾT

NHƯNG TRƯỚC HẾT

Bài số: 296
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỚI CẢ TRÁI TIM

VỚI CẢ TRÁI TIM

Bài số: 297
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỰ NHÂN TỪ CAO SÂU

SỰ NHÂN TỪ CAO SÂU

Bài số: 298
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HẰNG NGÀY TÔI HÁT LỜI NGỢI CA

HẰNG NGÀY TÔI HÁT LỜI NGỢI CA

Bài số: 299
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HƯỚNG VỀ CHÚA

HƯỚNG VỀ CHÚA

Bài số: 300
XEM BẢN NHẠC