Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 9/8
Bài số: 213
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

1. Lòng con luôn thiết tha ước mơ chan hoà
được tương giao với Cha nối liền trời xa.
Dọn tâm linh trống không khát khao trông mong,
mời Cha Thánh vô lòng thắp lên lửa hồng.
Lửa thiêng liêng cháy bùng trong giờ thông công.
Lời con như thức hương dâng Ngài mùi thơm.
Mọi đau thương vấn vương biến trong thinh không.
Từ khi Chúa vô lòng ấm êm vô cùng.

2. Dạy con không bỏ qua phút giây bên Ngài,
cầu xin theo ý Cha với lòng hăng say.
Đời lo âu đắng cay đớn đau khôn khuây,
nguyền Cha Thánh đêm ngày giữ con trong Ngài.

3. Nguyện Cha ban móc sương tưới trên tâm hồn,
làm con tươi mới luôn thấm nhuần tình thương.
Lòng đơn sơ khát khao Thánh Linh trên cao
truyền năng sức dạt dào giúp con kêu cầu.

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Tĩnh thức cầu nguyện   Đức Thánh Linh