Giải thích từ ngữ

TRỞ VỀ ĐẦU > Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207

KHÔNG BỞI QUYỀN

Bài số: 209

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bài số: 211

XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

Bài số: 212

KHI CHÚA VÔ LÒNG

Bài số: 213

GIÓ THÁNH LINH

Bài số: 214

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 215

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218

BỞI THẦN TA

Bài số: 219

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220

Copyright © 2012-2022