Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

Bìa của CHÚA ÔI, CON YÊU NGÀI!

CHÚA ÔI, CON YÊU NGÀI!

Bài số: 401
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU LÀ BẠN THẬT

GIÊ-XU LÀ BẠN THẬT

Bài số: 402
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÌNH AN

BÌNH AN

Bài số: 403
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU QUYỀN NĂNG

GIÊ-XU QUYỀN NĂNG

Bài số: 404
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU CỨU TÔI

GIÊ-XU CỨU TÔI

Bài số: 405
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỰ BÌNH AN

SỰ BÌNH AN

Bài số: 406
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CA KHÚC TÂM LINH

CA KHÚC TÂM LINH

Bài số: 407
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHỐN NƯƠNG THÂN

CHỐN NƯƠNG THÂN

Bài số: 408
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA BAN BÌNH AN

CHÚA BAN BÌNH AN

Bài số: 409
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌM CẦU CHÚA

TÌM CẦU CHÚA

Bài số: 410
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN NGÀI ĐƯA DẮT ANH

XIN NGÀI ĐƯA DẮT ANH

Bài số: 411
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI ẨN NÁU

NƠI ẨN NÁU

Bài số: 412
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

Bài số: 413
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TIẾNG ÊM DỊU

TIẾNG ÊM DỊU

Bài số: 414
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÒNG SUỐI TỪ TRỜI

DÒNG SUỐI TỪ TRỜI

Bài số: 415
XEM BẢN NHẠC
Bìa của EM-MA-NU-ÊN

EM-MA-NU-ÊN

Bài số: 416
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN DẠY CON YÊU NGÀI

XIN DẠY CON YÊU NGÀI

Bài số: 417
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÂNG THEO LỜI NGÀI

VÂNG THEO LỜI NGÀI

Bài số: 418
XEM BẢN NHẠC
Bìa của EM-MA-NU-ÊN, XIN HÃY ĐẾN

EM-MA-NU-ÊN, XIN HÃY ĐẾN

Bài số: 419
XEM BẢN NHẠC
Bìa của EM-MA-NU-ÊN, CHÚA Ở CÙNG TÔI

EM-MA-NU-ÊN, CHÚA Ở CÙNG TÔI

Bài số: 420
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

Bài số: 421
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA CÓ THỂ…

CHÚA CÓ THỂ…

Bài số: 422
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA CỨU CON KHỎI TỘI

CHÚA CỨU CON KHỎI TỘI

Bài số: 423
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN MỞ MẮT CHÚNG CON

XIN MỞ MẮT CHÚNG CON

Bài số: 424
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐẤNG CỨU GIÚP

ĐẤNG CỨU GIÚP

Bài số: 425
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI

ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI

Bài số: 426
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUỒN AN BÌNH

NGUỒN AN BÌNH

Bài số: 427
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN THA THỨ CON

XIN THA THỨ CON

Bài số: 428
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON LÀ CHIÊN CỦA CHÚA

CON LÀ CHIÊN CỦA CHÚA

Bài số: 429
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NIỀM VUI TRONG CHÚA

NIỀM VUI TRONG CHÚA

Bài số: 430
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON TIN NGÀI

CON TIN NGÀI

Bài số: 431
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỨC LỰC TỪ CHÚA

SỨC LỰC TỪ CHÚA

Bài số: 432
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA SẼ LO TOAN

CHÚA SẼ LO TOAN

Bài số: 433
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY TIN

HÃY TIN

Bài số: 434
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BIẾT NHIỀU HƠN VỀ GIÊ-XU

BIẾT NHIỀU HƠN VỀ GIÊ-XU

Bài số: 435
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỮNG TIN NƠI CHÚA

VỮNG TIN NƠI CHÚA

Bài số: 436
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LÀM CON VUA THÁNH

LÀM CON VUA THÁNH

Bài số: 437
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI ẨN NÁU

NƠI ẨN NÁU

Bài số: 438
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU BÊN TÔI

GIÊ-XU BÊN TÔI

Bài số: 439
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU ƠI! CON YÊU NGÀI

GIÊ-XU ƠI! CON YÊU NGÀI

Bài số: 440
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI DÌU DẮT TÔI

NGÀI DÌU DẮT TÔI

Bài số: 441
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÂM HỒN BÌNH AN

TÂM HỒN BÌNH AN

Bài số: 442
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LÊN CHỐN CAO HƠN

LÊN CHỐN CAO HƠN

Bài số: 443
XEM BẢN NHẠC
Bìa của YÊU NGÀI

YÊU NGÀI

Bài số: 444
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÊN CHA

BÊN CHA

Bài số: 445
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON HÃY BÌNH AN

CON HÃY BÌNH AN

Bài số: 446
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI

ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI

Bài số: 447
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÔI SẼ VUI MỪNG

TÔI SẼ VUI MỪNG

Bài số: 448
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CHÚA QUẢN CAI

XIN CHÚA QUẢN CAI

Bài số: 449
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

Bài số: 450
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÔN VINH CỨU CHÚA

TÔN VINH CỨU CHÚA

Bài số: 451
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TỘI TÔI ĐƯỢC ĐÓNG ĐINH RỒI

TỘI TÔI ĐƯỢC ĐÓNG ĐINH RỒI

Bài số: 452
XEM BẢN NHẠC
Bìa của YÊN ỦI TRONG THỬ THÁCH

YÊN ỦI TRONG THỬ THÁCH

Bài số: 453
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TAY CHÚA NẮM TÔI

TAY CHÚA NẮM TÔI

Bài số: 454
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TẨY THANH  CON, CHÚA ƠI!

TẨY THANH CON, CHÚA ƠI!

Bài số: 455
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂN THÁNH

DÂN THÁNH

Bài số: 456
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LÀ SỰ ĐẮC THẮNG CỦA TÔI

CHÚA LÀ SỰ ĐẮC THẮNG CỦA TÔI

Bài số: 457
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LUYỆN LÒNG CON

LUYỆN LÒNG CON

Bài số: 458
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HUYẾT CHIÊN CON

HUYẾT CHIÊN CON

Bài số: 459
XEM BẢN NHẠC
Bìa của QUYỀN TRONG HUYẾT

QUYỀN TRONG HUYẾT

Bài số: 460
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON SÔNG TẨY UẾ

CON SÔNG TẨY UẾ

Bài số: 461
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÂM HỒN TRONG TRẮNG

TÂM HỒN TRONG TRẮNG

Bài số: 462
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN VÀO TÂM HỒN

XIN VÀO TÂM HỒN

Bài số: 463
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SÔNG NƯỚC VĨNH SANH

SÔNG NƯỚC VĨNH SANH

Bài số: 464
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHỜ HUYẾT CHÚA

NHỜ HUYẾT CHÚA

Bài số: 465
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Bài số: 466
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TIỆC THÁNH

TIỆC THÁNH

Bài số: 467
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TRUY NIỆM CHÚA

TRUY NIỆM CHÚA

Bài số: 468
XEM BẢN NHẠC
Bìa của PHÚT HOÀI NIỆM CHÚA

PHÚT HOÀI NIỆM CHÚA

Bài số: 469
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÙNG QUÌ BÊN CHÂN CHÚA

CÙNG QUÌ BÊN CHÂN CHÚA

Bài số: 470
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY NÊN THÁNH

HÃY NÊN THÁNH

Bài số: 471
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CUNG HIẾN CUỘC ĐỜI

CUNG HIẾN CUỘC ĐỜI

Bài số: 472
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN ĐỜI TÔI DÂNG CHÚA

NGUYỆN ĐỜI TÔI DÂNG CHÚA

Bài số: 473
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN TÔI LÀM NGUỒN PHƯỚC

NGUYỆN TÔI LÀM NGUỒN PHƯỚC

Bài số: 474
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LÊN ĐƯỜNG

LÊN ĐƯỜNG

Bài số: 475
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA SỐNG TRONG TÔI

CHÚA SỐNG TRONG TÔI

Bài số: 476
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LÒNG TƯƠI MỚI

LÒNG TƯƠI MỚI

Bài số: 477
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÀI CA TÂM LINH

BÀI CA TÂM LINH

Bài số: 478
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TIẾNG DỊU DÀNG

TIẾNG DỊU DÀNG

Bài số: 479
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HĂNG SAY CÙNG ĐI

HĂNG SAY CÙNG ĐI

Bài số: 480
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU TRUYỀN BẠN MÌNH SOI SÁNG

GIÊ-XU TRUYỀN BẠN MÌNH SOI SÁNG

Bài số: 481
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU CHỌN TÔI

GIÊ-XU CHỌN TÔI

Bài số: 482
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

Bài số: 483
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

Bài số: 484
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VUI BƯỚC VÀO NHÀ CHÚA

VUI BƯỚC VÀO NHÀ CHÚA

Bài số: 485
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÓ GÌ DÂNG CHÚA?

CÓ GÌ DÂNG CHÚA?

Bài số: 486
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NÀO AI HẦU VIỆC CHÚA?

NÀO AI HẦU VIỆC CHÚA?

Bài số: 487
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÂNG THEO CHÚA

VÂNG THEO CHÚA

Bài số: 488
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TRUYỀN RAO DANH CHÚA

TRUYỀN RAO DANH CHÚA

Bài số: 489
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI NGUYỆN CHIỀU

LỜI NGUYỆN CHIỀU

Bài số: 490
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN SỐNG CHO CHÚA GIÊ-XU

XIN SỐNG CHO CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 491
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CHÚA ĐÁP LỜI

XIN CHÚA ĐÁP LỜI

Bài số: 492
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THEO CHÚA

THEO CHÚA

Bài số: 493
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG CHÚA ĐỜI CON

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Bài số: 494
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

Bài số: 495
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI

LỜI CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI

Bài số: 496
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI NGUYỆN

LỜI NGUYỆN

Bài số: 497
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐỜI TÔI HIẾN DÂNG NGÀI

ĐỜI TÔI HIẾN DÂNG NGÀI

Bài số: 498
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI NGUYỆN CẦU

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 499
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN CẦU

NGUYỆN CẦU

Bài số: 500
XEM BẢN NHẠC