Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 123
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Cha ái từ, Cha quí giá hơn ngọc ngà. Cha ái từ đâu nào chi sánh so.
Cha ái từ cao quí xinh xắn hơn châu ngọc.
Lạy Chúa Thánh con yêu Ngài sắc son đậm sâu.

 

 

Những bài có cùng thể loại: Ngợi khen   Hợp ca   1 câu