Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 106
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

 

1. Giê xu đẹp thay! Ôi, Vua thiên nhiên giới nay!

Con Đấng chí tôn, cũng Con loài người.

Tôi chỉ yêu Ngài thôi, duy Chúa tôi sùng tôn,

xem như kim mão vinh cho linh hồn.

 

2. tươi thanh thảo xinh, đua chen bao lâm trúc xanh,

cây khoác áo hoa, nguyệt ghen mây hờn.

Nhưng Giê xu đẹp hơn, Giê xu thanh bạch hơn,

cho ai tâm thống hát theo nhịp đàn.

 

3. thay tia thái dương, trông lên cung trăng như gương,

sao lấp lánh soi loà muôn ngàn lần.

Nhưng Giê xu loà hơn, Giê xu thanh bạch hơn,

xinh hơn thiên sứ trên mây chập chờn. A men.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022