Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 146
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

QUÀ TÌNH YÊU

 

1. Cất tiếng hát chứa chan yêu thương hoà vào lòng trần thế.
Đêm Nô-ên dâng tràn niềm vui từ trời cao Chúa ban.

Điệp khúc:
Chúa Cứu Thế giáng sinh đêm nay vì loài người lạc mất.
Giê-xu vui ban quà tình yêu, cho trần gian thái bình!

2. Có những lúc ngắm sao lung linh lòng nguyện cầu cùng Chúa.
xin cho muôn dân đều được nghe niềm vui đêm giáng sinh.

3. Hỡi Cứu Chúa, Đấng con yêu thương và trọn đời thờ kính.
con xin dâng lên lời tạ ơn và thành tâm chúc tôn.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  

Copyright © 2012-2022