Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

NĂNG QUYỀN DUY NHẤT

Bài số: 286

NÀO AI HẦU VIỆC CHÚA?

Bài số: 487

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85

NGÀI CỨU TÔI

Bài số: 236

NGÀI DÌU DẮT TÔI

Bài số: 441

NGÀI LÀ AI?

Bài số: 257

NGÀI LÀ CHÚA TÔI

Bài số: 38

NGÀI LÀ DUYÊN CỚ

Bài số: 311

NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

Bài số: 363

NGÀI LÀ SỨC MỚI CỦA CON

Bài số: 365

NGÀI LÀ TẤT CẢ CHO TÔI

Bài số: 369

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18

NGÀI LÀ VUA

Bài số: 317

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115

NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

Bài số: 176

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6

NGẮM GIÊ-XU ĐỪNG XAO

Bài số: 374

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203

NGÀY GIỜ QUA

Bài số: 597

NGÀY VUI TRONG NĂM

Bài số: 588

NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU

Bài số: 234

NGỢI CA ƠN THƯƠNG XÓT

Bài số: 309

NGỢI DANH GIÊ-XU

Bài số: 310

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 95

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218

NGƯỚC MẮT LÊN ĐỒI

Bài số: 321

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130

NGƯỜI CHĂN DẪN DẮT

Bài số: 260

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145

NGUỒN AN BÌNH

Bài số: 427

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149

NGUỒN VUI TRONG LÒNG

Bài số: 373

NGƯỠNG VỌNG CHÚA

Bài số: 305

NGUYỆN CÀNG YÊU THƯƠNG CHRIST

Bài số: 334

NGUYỆN CẦU

Bài số: 500

NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI

Bài số: 376

NGUYỆN CHÚA ĐOÁI XEM NHÀ NÀY

Bài số: 591

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10

NGUYỆN LÀM TÔI TỚ CHÚA

Bài số: 531

NGUYỆN THEO CHÚA

Bài số: 501

NGUYỆN THEO GIÊ-XU

Bài số: 346

NGUYỆN TÔI LÀM NGUỒN PHƯỚC

Bài số: 474

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216

NGUYỆN ĐỜI TÔI DÂNG CHÚA

Bài số: 473

NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

Bài số: 483

NHẠC KHÚC TUYỆT VỜI

Bài số: 278

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11

NHÌN VUA VINH HIỂN

Bài số: 253

NHÌN XEM CỨU CHÚA SIÊU VIỆT

Bài số: 256

NHỜ HUYẾT CHÚA

Bài số: 465

NHỚ ƠN CHA MẸ

Bài số: 577

NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số: 62

NHƯ Ý CHA

Bài số: 335

NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA

Bài số: 580

NHƯNG TRƯỚC HẾT

Bài số: 296

NIỀM VINH HẠNH

Bài số: 570

NIỀM VUI CỨU CHUỘC

Bài số: 243

NIỀM VUI TRONG CHÚA

Bài số: 430

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141

NƠI ẨN NÁU

Bài số: 412

NƠI ẨN NÁU

Bài số: 438

NƠI ẨN TRÚ MUÔN ĐỜI

Bài số: 352

NỐI KẾT

Bài số: 546

NƠI MÉ NƯỚC TRONG

Bài số: 336

NƠI NƯƠNG NÁU TÂM HỒN

Bài số: 279

NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG BỀN

Bài số: 375

NƠI VĨNH PHÚC

Bài số: 571

Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Bài số: 157

Ô, TÔI YÊU GIÊ-XU LẮM THAY

Bài số: 377

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17

ÔI, CHA THÁNH KHIẾT

Bài số: 587

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bài số: 113

ƠN GIÊ-XU CAO SÂU LẮM THAY!

Bài số: 560

ƠN GIÊ-XU CỨU

Bài số: 225

ƠN LẠ LÙNG

Bài số: 550

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Bài số: 137

PHÚT HOÀI NIỆM CHÚA

Bài số: 469

QUÀ TÌNH YÊU

Bài số: 146

QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 165

QUA ĐỜI SẼ ĐẾN ĐÂU?

Bài số: 251

QUANH ĐÊM LUÔN NGÀY

Bài số: 331

QUÂY QUẦN BÊN CHÚA

Bài số: 547

QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

Bài số: 381

QUYỀN TRONG HUYẾT

Bài số: 460

QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC VỀ

Bài số: 523

RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

Bài số: 197

SẴN LÒNG HẦU VIỆC

Bài số: 509

SÁNG DANH CHÚA

Bài số: 314

SÁNG DANH GIÊ-XU

Bài số: 250

SỐNG AN BÌNH

Bài số: 344

Copyright © 2012-2022