Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 62
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

NHÓM VỚI GIÊ-XU

1. Giờ ta sẽ đến nhóm với Chúa để chúc tôn Ngài.

Cùng nhau ta hát vang, tôn vinh Vua Jesus Christ.

Nguyện ngợi khen danh Jesus cao quí trên muôn muôn loài.

Cùng hát lên, ta hân hoan chúc tụng Chúa muôn đời.

 

2. Giờ ta sẽ đến vỗ tay hát để chúc tôn Ngài.

Cùng nhau ta vỗ tay, tôn vinh Vua Jesus Christ.

Nguyện ngợi khen danh Jesus cao quí trên muôn muôn loài.

Cùng vỗ tay, ta hân hoan chúc tụng Chúa muôn đời.

 

3. Giờ ta sẽ đến nhóm với Chúa để lắng nghe Ngài.

Cùng nhau ta suy tư, vui vâng theo lời Kinh Thánh.

Lời sự sống Jesus ban dức dấy trong tâm linh hoài.

Cùng lắng nghe, ta suy tư với lời Chúa muôn đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022