Giải thích từ ngữ

3 câu

ÁNH LỬA HỒNG GIÁNG SINH

Bài số: 166

BÀI CA MÁNG CỎ

Bài số: 133

BÊN KIA HOÀNG HÔN

Bài số: 199

BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

Bài số: 162

BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

Bài số: 201

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3

CHRIST PHỤC SINH

Bài số: 182

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106

GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

Bài số: 190

Jêsus Đẹp Thay

Bài số: 13

KHI CHÚA VÔ LÒNG

Bài số: 213

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159

KHÚC KIM CẦM

Bài số: 195

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150

NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

Bài số: 176

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15

NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số: 62

QUÀ TÌNH YÊU

Bài số: 146

QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 165

RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

Bài số: 197

THẬP TỰ XƯA

Bài số: 181

THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

Bài số: 134

TIẾNG HÁT PHỤC SINH

Bài số: 184

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 151

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Bài số: 104

TÔN VINH GIÊ-XU

Bài số: 198

TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

Bài số: 175

TỪ XA XƯA

Bài số: 164

VÌ AI?

Bài số: 173

VÌ QUÁ THƯƠNG NGƯỜI

Bài số: 167

VINH DIỆU CHÚA PHỤC SINH

Bài số: 186

VUI MÙA GIÁNG SINH

Bài số: 129

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205

ĐÊM NÔ-ÊN TƯNG BỪNG

Bài số: 163

ĐÊM THÁNH

Bài số: 153

ĐÊM YÊN LẶNG

Bài số: 132

Copyright © 2012-2022