Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 140
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

 

1. Chúa Giê-xu lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đàng.
Vì ai Chúa tôi hạ trần, nằm trong máng cỏ tồi tàn?
Khắp nhân gian chê cười, nào ai đoái xem Con Người!
Đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn.

Điệp khúc:
Chúa, Đấng tôi yêu thương! Chúa, Đấng tôi thờ phượng!
Lẽ sống cho lòng này, nhật quang của tôi.
Ngài tạo lập thế giới, lập Ngài chết thay cho tôi.
Tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời.

2. Chúa yêu ta vô cùng, hồng ân Chúa ta ca tụng.
Vì trong bóng đêm mịt mùng, toàn nhân thế đã tuyệt vọng.
Chúa chí nhân lâm phàm, lìa bao hiển vinh huy hoàng.
Sống đơn hàn, chết đau thương vì tôi với bạn.

3. Hát lên, hỡi muôn loài! Nào ca hát lên nhân loại.
Giê-xu giáng sinh làm người, đành mang xác thịt hình hài.
Hát tôn vinh Con Trời, Ngài không gớm nơi ô tội.
Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  

Copyright © 2012-2022