Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Qua Đời, Sống Đời Đờ
Nhịp: 4/4
Bài số: 199
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

BÊN KIA HOÀNG HÔN

 

1. Hoàng hôn buông khắp nơi, ô bình minh sáng tươi,
là khi ở với Cha sống vui muôn đời.
Nhọc nhằn cùng khổ đau chấm dứt khắp nơi nơi,
bình minh sẽ sáng tươi, khi đêm qua rồi.

2. Trời mai ôi sáng tươi, đâu còn vương vấn mây,
hoặc phong ba tố giông nát tan cuộc đời.
Ngày Giê-xu tái lâm chói ánh sáng vinh quang,
là khi bóng tối tan, thoả vui thiên đàng.

3. Bình minh lan khắp nơi, khi Giê-xu dắt tôi
vào nơi Nước sáng tươi thoả vui muôn đời.
Được Vua vui đón tôi đến hưởng Nước thái an,
còn đâu bóng tối tăm, thoả vui ngập tràn.

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Qua đời và sống đời đời  

Copyright © 2012-2022