Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 162
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

 

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Giê-xu đến.
Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ân điển.
Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, thoát xa trần gian ô tối.

Điệp khúc:
Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này.
Ô! Tin mừng vui! Ngày nay Giê-xu giáng thế đem an vui cho người.

2. Nào cùng đến Bết-lê-hem đêm nay thờ tôn Giê-xu Con Thánh.
Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm ngàn muôn hào quang lấp lánh.
Trong chốn hèn khinh Con Chúa giáng sinh bởi nơi đồng trinh Ma ri.

3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha thượng thiên nhân ái.
Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái.
Con trẻ vừa sinh nơi Bết-lê-hem chính Con từ nơi Cha thánh.

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  

Copyright © 2012-2022