Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 75
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

 

Con sẽ chúc tụng với cả trái tim,

con nguyện dâng lên Giê-xu của lễ tôn vinh ngợi khen.

Con sẽ chúc tụng với cả trái tim,

con dâng lên Cha của lễ vui mừng chúc tôn.

Dâng lên Cha của lễ vui mừng chúc tôn.

 

Này khúc hát con sẽ chúc tụng,

luôn hân hoan mãi ca khen hiển vinh danh Chúa.

Tình yêu cao sâu thương xót Ngài không hề ngưng.

Con sẽ dâng lên Cha của lễ vui mừng chúc tôn.

Dâng lên Cha của lễ vui mừng chúc tôn.

 

 

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022