Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 17
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

 OAI NGHI THAY CHÚA

Xưng Danh Chúa Chí cao, tôn vinh Chúa khắp nơi.

Khi xưa ban phước với bao năng quyền.

Vinh Quang Chúa tỏa soi, tung hô trước thánh nhan

và thờ Ngài hỡi khắp cả muôn loài.

Oai nghi thay danh Ngài vang khắp nơi, tôn cao bởi môi miệng mình.

Thờ phượng Ngài và quì tôn trước ngai Chúa kính yêu.

Ôi danh Cha muôn đời không đổi thay.

Nước hiển vinh Cha không bao giờ tàn phai.

Ô, Chúa đáng tôn thờ.

Oai nghi thay danh Ngài vang khắp nơi,

tôn cao bởi môi miệng mình.

Thờ phượng Ngài và quì tôn trước ngai Chúa kính yêu.

Ôi danh Cha muôn đời không đổi thay.

Nước hiển vinh Cha không bao giờ tàn phai.

Ô, Chúa đáng tôn thờ.

Cùng dâng lên tiếng hát tôn cao Ngài mãi mãi,

Nước Chúa luôn vững an ở trên đất.

Và không chi xứng đáng so danh Ngài vô song.

Hát chúc tôn cao Ngài đời đời luôn.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022