Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

HA-LÊ-LU-GIA! HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 246

HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Bài số: 34

HÂN HOAN THAY CHÚA TÔI

Bài số: 551

HẰNG NGÀY TÔI HÁT LỜI NGỢI CA

Bài số: 299

HĂNG SAY CÙNG ĐI

Bài số: 480

HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI

Bài số: 583

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 33

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86

HÁT LÊN NÀO!

Bài số: 292

HÁT NHƯ ĐA-VÍT

Bài số: 288

HÁT VÌ GIÊ-XU

Bài số: 291

HÃY CA HÁT LÊN!

Bài số: 295

HÃY DÂNG LÒNG CON

Bài số: 516

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45

HÃY LÀM KHI CÒN BAN NGÀY

Bài số: 549

HÃY NÊN THÁNH

Bài số: 471

HÃY NGỢI KHEN CHÚA

Bài số: 318

HÃY THEO TA

Bài số: 526

HÃY TIN

Bài số: 434

HÃY TIN NƠI NGÀI

Bài số: 247

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Bài số: 466

HÃY ĐẾM CÁC ƠN CHÚA BAN

Bài số: 555

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 16

HIỆP MỘT

Bài số: 545

HÔ-SA-NA

Bài số: 14

HÔ-SA-NA

Bài số: 135

HÔN NHẬT

Bài số: 584

HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

Bài số: 160

HƯỚNG VỀ CHÚA

Bài số: 300

HUYẾT CHIÊN CON

Bài số: 459

KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số: 44

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Bài số: 360

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

Bài số: 158

KHI CHÚA VÔ LÒNG

Bài số: 213

KHI GIÊ-XU SỐNG TRONG TÂM

Bài số: 379

KHI ĐÊM QUA RỒI

Bài số: 368

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196

KHIÊM NHU TRONG CHÚA

Bài số: 540

KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

Bài số: 263

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

Bài số: 119

KHÔNG BỞI QUYỀN

Bài số: 209

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bài số: 211

KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

Bài số: 208

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159

KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

Bài số: 210

KHÚC CA CẢM TẠ

Bài số: 582

KHÚC HÁT TÂM LINH

Bài số: 289

KHÚC KIM CẦM

Bài số: 195

KÍP BƯỚC TRONG Ý CHA

Bài số: 362

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 131

LÀM CON VUA THÁNH

Bài số: 437

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 215

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 222

LẠY CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 283

LẠY CHÚA, MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Bài số: 519

LÊN CHỐN CAO HƠN

Bài số: 443

LÊN ĐỀN THÁNH

Bài số: 301

LÊN ĐƯỜNG

Bài số: 475

LOAN TIN TRẦN GIAN

Bài số: 252

LỜI CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI

Bài số: 496

LỜI CHA

Bài số: 223

LỜI CHÚA

Bài số: 224

LỜI CON CA TỤNG

Bài số: 287

LỜI CON NGUYỆN CẦU

Bài số: 532

LỜI KHẨN NGUYỆN

Bài số: 330

LỜI NGUYỆN

Bài số: 497

LỜI NGUYỆN BAN MAI

Bài số: 518

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 499

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 507

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 520

LỜI NGUYỆN CẦU TRƯỚC CHÚA

Bài số: 579

LỜI NGUYỆN CHIỀU

Bài số: 490

LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

Bài số: 495

LỜI TẠ ƠN

Bài số: 556

LỜI TẠ ƠN DÂNG CHÚA

Bài số: 552

LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

Bài số: 24

LÒNG NGUYỆN DÂNG

Bài số: 515

LÒNG TIN CHẲNG PHAI

Bài số: 350

LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bài số: 47

LÒNG TƯƠI MỚI

Bài số: 477

LUYỆN LÒNG CON

Bài số: 458

MANG THẬP TỰ

Bài số: 177

MẶT GẶP MẶT

Bài số: 566

MAU ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 319

MẸ

Bài số: 578

MIỀN VINH HIỂN

Bài số: 568

MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

Bài số: 513

MỖI BƯỚC TRÊN THIÊN TRÌNH

Bài số: 341

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bài số: 148

MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Bài số: 147

MONG BẠN TIN CỨU CHÚA

Bài số: 254

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 142

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 152

MỪNG VUI MỖI NGÀY

Bài số: 364

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số: 70

MUÔN LOÀI THỜ TÔN

Bài số: 25

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74

Copyright © 2012-2022