Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

C

Bìa của CHA YÊU THƯƠNG

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3
XEM BẢN NHẠC 1. Cha nhân từ lớn lao, là Đấng quản cai muôn loài.
Bìa của CA KHEN CHA

CA KHEN CHA

Bài số: 13
XEM BẢN NHẠC Tâm linh ôi, ca khen Cha, hãy hết lòng tôn Chúa Chí Cao
Bìa của CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20
XEM BẢN NHẠC Chúa đáng tụng ca! Chúa đáng tụng ca! Ô, thật đá
Bìa của CHA CAO QUÍ

CHA CAO QUÍ

Bài số: 22
XEM BẢN NHẠC     1. Lạy Cha cao quý, sáng danh Chúa Cha trên ngôi
Bìa của CHÚC TÔN CHÚA

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 29
XEM BẢN NHẠC Dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời tiếng hát
Bìa của CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

Bài số: 32
XEM BẢN NHẠC   Khi con ngắm xem khung trời, thiên nhiên rất
Bìa của CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 35
XEM BẢN NHẠC Cùng đi trong nơi vinh hiển sáng ngời, thờ tôn trư
Bìa của CHÚC TÔN CHÚA

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 36
XEM BẢN NHẠC Hãy cùng mọi người tôn kính Cha oai quyền,vinh hi
Bìa của CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37
XEM BẢN NHẠC Cùng nhau Ha-lê-lu-gia, tụng ca Chúa Ba Ngôi. Lòng tụ
Bìa của CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 39
XEM BẢN NHẠC Con chỉ mong tôn cao danh Ngài Giờ con lặng yên, đ
Bìa của CHÚA CỦA CON

CHÚA CỦA CON

Bài số: 42
XEM BẢN NHẠC Lạy Chúa kính yêu con xin hát bài ca chúc tụng. Lạ
Bìa của CA NGỢI CHÚA

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 43
XEM BẢN NHẠC Một bài ca tôn vinh Chúa trong niềm chờ mong được
Bìa của CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số: 48
XEM BẢN NHẠC   Cùng nhau ca khen ngợi Chúa (Cùng nhau ca khen n
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 55
XEM BẢN NHẠC   Nguyền đồng lòng hát ca, cùng nhau chúc tôn
Bìa của CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60
XEM BẢN NHẠC   Lớn tiếng chúc tôn Vua Jesus hằng sống, đ
Bìa của CUNG KÍNH TÔN VINH

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61
XEM BẢN NHẠC CUNG KÍNH TÔN VINH Họp tại đây, cung kính hát tôn vi
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số: 63
XEM BẢN NHẠC   1.Lòng con dâng khúc ca vui mừng, ngợi khen Jes
Bìa của CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số: 76
XEM BẢN NHẠC   Con chỉ mong tôn vinh Ngài, đưa tay lên thưa
Bìa của CHÚC TÁN DANH CHÚA

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79
XEM BẢN NHẠC   Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa. Ngà
Bìa của CHÚA ĐÁNG NGỢI

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80
XEM BẢN NHẠC   1. Đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi Ngài l
Bìa của CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81
XEM BẢN NHẠC 1. Vì tình yêu thương của Ngài,và thật con đã bi
Bìa của CA TỤNG GIÊ-XU

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87
XEM BẢN NHẠC Chúc tôn Ngài Vua Giê-su chí ái! Chúc tôn Ngài Vua
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96
XEM BẢN NHẠC Cùng chúc tôn, và ngợi khen Chúa Giê xu muôn đời
Bìa của CA NGỢI CHIÊN CON

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102
XEM BẢN NHẠC 1. Vui ngợi khen Chiên Con. Vui ngợi khen Chiên Con. Cùn
Bìa của CHÚA DIỆU KỲ

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107
XEM BẢN NHẠC   Kỳ diệu thay (Kỳ diệu thay) Chúa tuyệt vời
Bìa của CHÚA DIỆU THAY

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, thật diệu kỳ danh Giê-xu. Ngài luôn rất n
Bìa của CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

Bài số: 112
XEM BẢN NHẠC   1. Dù ta lang thang xa cách Đấng chăn chiên yêu
Bìa của CHÚA CHÍ THÁNH

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121
XEM BẢN NHẠC Thật thiêng liêng, thật là chí thánh! Chúa ôi Ngài
Bìa của CHÚA OAI QUYỀN

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122
XEM BẢN NHẠC Đại quyền, đại năng là Chúa trên cao, ngự thiên
Bìa của CHA QUÍ BÁU

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123
XEM BẢN NHẠC Cha ái từ, Cha quí giá hơn ngọc ngà. Cha ái từ đ
Bìa của CHÚA LÀ TỐT LÀNH

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124
XEM BẢN NHẠC   Chúa quyền năng, lớn tiếng chúc tán Vua tốt
Bìa của CHA ÁI TỪ

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125
XEM BẢN NHẠC Lạy Chúa yêu thương, là Chúa nhân từ.Ơn yêu thư
Bìa của CỨU CHÚA TÔI

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126
XEM BẢN NHẠC 1. Giê-hô-va, Đấng thành tín với chân thật Giê-h
Bìa của CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127
XEM BẢN NHẠC Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con, đượ
Bìa của CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa Giê-xu lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đà
Bìa của CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154
XEM BẢN NHẠC 1. Mong chờ No-ên đến, ngày Thiên Chúa hoá thân là
Bìa của CHÚA ĐÃ TỚI

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155
XEM BẢN NHẠC 1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian, lìa thiên q
Bìa của CA CHÚC GIÁNG SINH

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bài số: 156
XEM BẢN NHẠC Mừng anh vui Giáng Sinh trong hoà bình.Mừng anh vui Gi
Bìa của CHRIST PHỤC SINH

CHRIST PHỤC SINH

Bài số: 182
XEM BẢN NHẠC 1. Chôn sâu dưới mả u minh, Giê-xu Cứu Chúa tôi! C
Bìa của CÙNG VÀO TÔN THỜ

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183
XEM BẢN NHẠC 1. Vào nơi đây tôn thờ ca khen, cùng vào chúc tán G
Bìa của CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

Bài số: 185
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ơi! Lòng tôi hôm n
Bìa của CHÚA TRỊ VÌ

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187
XEM BẢN NHẠC 1. Cất tiếng ca xướng cho Vua quyền oai.Dâng lên ch
Bìa của CHÚA HẰNG SỐNG

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188
XEM BẢN NHẠC 1. Hân hoan vui ca chúc tôn Chúa ta năng quyền, đã v
Bìa của CHÚA SỐNG

CHÚA SỐNG

Bài số: 193
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa đã chết thế cho trần gian.Ôi! tình Chúa qu
Bìa của CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207
XEM BẢN NHẠC 1. Thánh Linh xin tuôn tràn vào lòng chính con giờ nà
Bìa của CHÚA ĐÃ ĐẾN

CHÚA ĐÃ ĐẾN

Bài số: 231
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG

CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG

Bài số: 232
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA QUÁ YÊU BẠN VÀ TÔI

CHÚA QUÁ YÊU BẠN VÀ TÔI

Bài số: 238
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA VẪN ĐỢI CHỜ

CHÚA VẪN ĐỢI CHỜ

Bài số: 241
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA ĐANG MONG CHỜ

CHÚA ĐANG MONG CHỜ

Bài số: 248
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA VẪN CHỜ

CHÚA VẪN CHỜ

Bài số: 249
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHIÊN CON TỪ TRỜI

CHIÊN CON TỪ TRỜI

Bài số: 255
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHA YÊU THƯƠNG

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 259
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CUỘC ĐỜI ĐỔI MỚI

CUỘC ĐỜI ĐỔI MỚI

Bài số: 272
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

Bài số: 281
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN

Bài số: 293
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CA KHEN ƠN GIÊ-XU

CA KHEN ƠN GIÊ-XU

Bài số: 302
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHỈ TRONG NGÀI

CHỈ TRONG NGÀI

Bài số: 304
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÙNG ĐI VỚI CHÚA

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

Bài số: 332
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON MUỐN TRỞ NÊN CHIÊN CHÚA

CON MUỐN TRỞ NÊN CHIÊN CHÚA

Bài số: 333
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA ƠI! LÒNG CON NHỜ CẬY NGÀI

CHÚA ƠI! LÒNG CON NHỜ CẬY NGÀI

Bài số: 337
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÓ CHÚA DẮT CHĂN

CÓ CHÚA DẮT CHĂN

Bài số: 338
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÀNG YÊU CHÚA HƠN

CÀNG YÊU CHÚA HƠN

Bài số: 339
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẦN CHÚA LUÔN

CẦN CHÚA LUÔN

Bài số: 340
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚNG TA LÀ DÂN GIAO ƯỚC CỦA CHÚA

CHÚNG TA LÀ DÂN GIAO ƯỚC CỦA CHÚA

Bài số: 342
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON MUỐN CA NGỢI NGÀI

CON MUỐN CA NGỢI NGÀI

Bài số: 348
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

Bài số: 355
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LUÔN MỞ LỐI

CHÚA LUÔN MỞ LỐI

Bài số: 359
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA BIẾT LÒNG CON

CHÚA BIẾT LÒNG CON

Bài số: 361
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LÀ TẤT CẢ

CHÚA LÀ TẤT CẢ

Bài số: 386
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

Bài số: 387
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÀNG GẦN CHÚA HƠN

CÀNG GẦN CHÚA HƠN

Bài số: 388
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LÀ CƠ NGHIỆP

CHÚA LÀ CƠ NGHIỆP

Bài số: 389
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA VẪN BÊN TÔI

CHÚA VẪN BÊN TÔI

Bài số: 391
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHRIST LÀ LỜI GIẢI ĐÁP

CHRIST LÀ LỜI GIẢI ĐÁP

Bài số: 399
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA ÔI, CON YÊU NGÀI!

CHÚA ÔI, CON YÊU NGÀI!

Bài số: 401
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CA KHÚC TÂM LINH

CA KHÚC TÂM LINH

Bài số: 407
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHỐN NƯƠNG THÂN

CHỐN NƯƠNG THÂN

Bài số: 408
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA BAN BÌNH AN

CHÚA BAN BÌNH AN

Bài số: 409
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA CÓ THỂ…

CHÚA CÓ THỂ…

Bài số: 422
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA CỨU CON KHỎI TỘI

CHÚA CỨU CON KHỎI TỘI

Bài số: 423
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON LÀ CHIÊN CỦA CHÚA

CON LÀ CHIÊN CỦA CHÚA

Bài số: 429
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON TIN NGÀI

CON TIN NGÀI

Bài số: 431
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA SẼ LO TOAN

CHÚA SẼ LO TOAN

Bài số: 433
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON HÃY BÌNH AN

CON HÃY BÌNH AN

Bài số: 446
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LÀ SỰ ĐẮC THẮNG CỦA TÔI

CHÚA LÀ SỰ ĐẮC THẮNG CỦA TÔI

Bài số: 457
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON SÔNG TẨY UẾ

CON SÔNG TẨY UẾ

Bài số: 461
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÙNG QUÌ BÊN CHÂN CHÚA

CÙNG QUÌ BÊN CHÂN CHÚA

Bài số: 470
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CUNG HIẾN CUỘC ĐỜI

CUNG HIẾN CUỘC ĐỜI

Bài số: 472
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA SỐNG TRONG TÔI

CHÚA SỐNG TRONG TÔI

Bài số: 476
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÓ GÌ DÂNG CHÚA?

CÓ GÌ DÂNG CHÚA?

Bài số: 486
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA NGỰ TRONG TÔI

CHÚA NGỰ TRONG TÔI

Bài số: 508
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CỨU NGƯỜI TUYỆT VỌNG

CỨU NGƯỜI TUYỆT VỌNG

Bài số: 522
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI!

CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI!

Bài số: 534
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚNG CON MUỐN HIỆP NHẤT

CHÚNG CON MUỐN HIỆP NHẤT

Bài số: 539
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÙNG HỌP NHAU

CÙNG HỌP NHAU

Bài số: 548
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẢM TẠ CHÚA

CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 553
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẢM TẠ CHÚA CHA

CẢM TẠ CHÚA CHA

Bài số: 554
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÁM ƠN CHA

CÁM ƠN CHA

Bài số: 565
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHUNG NHÓM Ở THIÊN HÀ

CHUNG NHÓM Ở THIÊN HÀ

Bài số: 572
XEM BẢN NHẠC