Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

C

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3

CA KHEN CHA

Bài số: 13

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20

CHA CAO QUÍ

Bài số: 22

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 29

CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

Bài số: 32

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 35

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 36

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 39

CHÚA CỦA CON

Bài số: 42

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 43

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số: 48

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 55

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số: 63

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số: 76

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

Bài số: 112

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bài số: 156

CHRIST PHỤC SINH

Bài số: 182

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

Bài số: 185

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188

CHÚA SỐNG

Bài số: 193

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207

CHÚA ĐÃ ĐẾN

Bài số: 231

CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG

Bài số: 232

CHÚA QUÁ YÊU BẠN VÀ TÔI

Bài số: 238

CHÚA VẪN ĐỢI CHỜ

Bài số: 241

CHÚA ĐANG MONG CHỜ

Bài số: 248

CHÚA VẪN CHỜ

Bài số: 249

CHIÊN CON TỪ TRỜI

Bài số: 255

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 259

CUỘC ĐỜI ĐỔI MỚI

Bài số: 272

CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

Bài số: 281

CẦU NGUYỆN

Bài số: 293

CA KHEN ƠN GIÊ-XU

Bài số: 302

CHỈ TRONG NGÀI

Bài số: 304

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

Bài số: 332

CON MUỐN TRỞ NÊN CHIÊN CHÚA

Bài số: 333

CHÚA ƠI! LÒNG CON NHỜ CẬY NGÀI

Bài số: 337

CÓ CHÚA DẮT CHĂN

Bài số: 338

CÀNG YÊU CHÚA HƠN

Bài số: 339

CẦN CHÚA LUÔN

Bài số: 340

CHÚNG TA LÀ DÂN GIAO ƯỚC CỦA CHÚA

Bài số: 342

CON MUỐN CA NGỢI NGÀI

Bài số: 348

CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

Bài số: 355

CHÚA LUÔN MỞ LỐI

Bài số: 359

CHÚA BIẾT LÒNG CON

Bài số: 361

CHÚA LÀ TẤT CẢ

Bài số: 386

CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

Bài số: 387

CÀNG GẦN CHÚA HƠN

Bài số: 388

CHÚA LÀ CƠ NGHIỆP

Bài số: 389

CHÚA VẪN BÊN TÔI

Bài số: 391

CHRIST LÀ LỜI GIẢI ĐÁP

Bài số: 399

CHÚA ÔI, CON YÊU NGÀI!

Bài số: 401

CA KHÚC TÂM LINH

Bài số: 407

CHỐN NƯƠNG THÂN

Bài số: 408

CHÚA BAN BÌNH AN

Bài số: 409

CHÚA CÓ THỂ…

Bài số: 422

CHÚA CỨU CON KHỎI TỘI

Bài số: 423

CON LÀ CHIÊN CỦA CHÚA

Bài số: 429

CON TIN NGÀI

Bài số: 431

CHÚA SẼ LO TOAN

Bài số: 433

CON HÃY BÌNH AN

Bài số: 446

CHÚA LÀ SỰ ĐẮC THẮNG CỦA TÔI

Bài số: 457

CON SÔNG TẨY UẾ

Bài số: 461

CÙNG QUÌ BÊN CHÂN CHÚA

Bài số: 470

CUNG HIẾN CUỘC ĐỜI

Bài số: 472

CHÚA SỐNG TRONG TÔI

Bài số: 476

CÓ GÌ DÂNG CHÚA?

Bài số: 486

CHÚA NGỰ TRONG TÔI

Bài số: 508

CỨU NGƯỜI TUYỆT VỌNG

Bài số: 522

CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI!

Bài số: 534

CHÚNG CON MUỐN HIỆP NHẤT

Bài số: 539

CÙNG HỌP NHAU

Bài số: 548

CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 553

CẢM TẠ CHÚA CHA

Bài số: 554

CÁM ƠN CHA

Bài số: 565

CHUNG NHÓM Ở THIÊN HÀ

Bài số: 572

Copyright © 2011-2021