Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 37
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Cùng nhau Ha-lê-lu-gia, tụng ca Chúa Ba Ngôi.
Lòng tụng mỹ dâng lên ngàn lời cùng đồng thanh hát chúc tôn Ngài.
Ô! Tôn vinh Cha trên các từng trời, là Danh cao quí hiển vinh đời đời.

Hôm nay ta hát chúc tôn Danh yêu thương Ngài. Đưa tay cao, ta cứ hát luôn luôn suốt đời.
Cùng nhau Ha-lê-lu-gia, tụng ca Chúa Ba Ngôi.
Lòng tụng mỹ dâng lên ngàn lời cùng đồng thanh hát chúc tôn Ngài.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022