Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 22
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHA CAO QUÍ

1. Lạy Cha cao quý, sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang.

Cung kính tôn thờ Cha kính yêu. Ngài ngự trên ngôi,

Thánh quang hiển vinh chiếu khắp dương gian.

Chúa oai quyền! Rạng danh Cha!

 

Điệp khúc:

Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền.

Khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.

 

2. Từng trời cao ngất, các tinh tú kia cúi xuống khiêm cung.

Dâng Chúa thiên đàng câu chúc tôn.

Ngợi khen Vua Thánh, chúng con hát lên khúc hát tôn vinh.

Kính dâng Ngài lòng tin yêu.

 

3. Từ ngôi cao quý Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây,

mang lấy kiếp người bao đớn đau.

Chuộc tội nhân gian, Chúa mang hết trên thánh giá hy sinh.

Kính dâng Ngài lòng tri ân.

 

 

Copyright © 2012-2022