Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 13
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Tâm linh ôi, ca khen Cha, hãy hết lòng tôn Chúa Chí Cao.

Chúc tôn danh Ngài mãi luôn.

Tâm linh ôi, ca khen Cha, hãy hết lòng tôn Chúa Chí Cao.

Chúc tôn danh Ngài mãi luôn.

Việc Ngài làm lớn lao vô cùng.

Việc Ngài làm lớn lao vô cùng.

Ngài chuộc tội cứu ta.

Chúc tôn danh Ngài luôn.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2011-2021