Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 32
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Khi con ngắm xem khung trời,

thiên nhiên rất đỗi tuyệt vời,

con ngây ngất với lòng yêu kính Cha.

 

Sông sâu núi cao muôn trùng,

không sao diễn phô ơn Ngài.

Ôi! Chúa vĩ đại tuyệt vời thay!

Ta cùng suy tôn Chúa của muôn loài,

Ngài là Vua Chí Cao!

Chúa là Vua cai quản cả vũ trụ,

công bình nhân ái!

 

Mai đây trước mặt Chúa Trời,

muôn đầu gối sẽ quỳ,

muôn môi lưỡi sẽ ngợi ca Chúa luôn,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men! La la la…

 

Những bài có cùng thể loại: Ngợi khen   1 câu   Đấng Tạo Hóa  

Copyright © 2011-2021