Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 43
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CA NGỢI CHÚA

Một bài ca tôn vinh Chúa trong niềm chờ mong
được dâng Chúa tiếng hát vui từ nơi đáy lòng.
Đời tôi sẽ hát mãi không ngừng ca ngợi danh Thiên Chúa,
ca ngợi về ơn lớn Chúa cứu chuộc tôi.

Một bài ca tôn vinh Chúa trong niềm chờ mong
được dâng Chúa tiếng hát vui từ nơi đáy lòng.
Đời tôi sẽ hát mãi không ngừng ca ngợi danh Thiên Chúa,
ca ngợi về ơn lớn Chúa cứu chuộc tôi.
Ca ngợi về ơn lớn Chúa cứu chuộc tôi!

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Song ca   Thờ phượng  

Copyright © 2012-2022