Giải thích từ ngữ

N

Bìa của Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2
XEM BẢN NHẠC 1. Nguyện tụng mỹ Chúa Linh Năng,Vua Vinh Diệu tạo v
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3
XEM BẢN NHẠC 1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế, Là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8
XEM BẢN NHẠC 1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay! Các thiên th
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10
XEM BẢN NHẠC 1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh, hiến vương mi
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Ngợi Khen Cứu Chúa

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nayLòng nh
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoàiBáo c
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Bài số: 20
XEM BẢN NHẠC   1. Đồng ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời
Bìa của Ngày Gần Tàn Rồi

Ngày Gần Tàn Rồi

Bài số: 34
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ này ngày gần tàn rồiKhông gian màu b
Bìa của Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Bài số: 35
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyện đêm nay Christ hà phước tĩnh anLúc
Bìa của Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Bài số: 37
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày nghỉ rất phước hạnh, khương bìnhN
Bìa của Nương Mình Trong Cánh Chúa

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 48
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ,
Bìa của Nguyền Đưa Tôi Đi

Nguyền Đưa Tôi Đi

Bài số: 50
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền đưa tôi đi, hỡi Đức Chúa ChaVư
Bìa của Nằm Yên Trong Máng Chiên

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 58
XEM BẢN NHẠC   1. Nằm yên trong máng chiên kia nào được nô
Bìa của Ngợi Con Thánh

Ngợi Con Thánh

Bài số: 71
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ng
Bìa của Nô-ên Đầu Tiên

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 73
XEM BẢN NHẠC   1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyềnCho k
Bìa của Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 74
XEM BẢN NHẠC   1. Ồ lạ lùng dường nào! nghe xa xa,Du dương
Bìa của Nô-ên Đêm Vui Thoả

Nô-ên Đêm Vui Thoả

Bài số: 75
XEM BẢN NHẠC   1. Nơi Bết-lê-hem trong Giu-đaCanh khuya Chúa J
Bìa của Nhìn Cây Thập Tự

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 93
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus,Phải đ
Bìa của Ngày Nay Chúa Phục Sanh

Ngày Nay Chúa Phục Sanh

Bài số: 104
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày nay Chúa phục sinh phước bấy, Ha-lê-
Bìa của Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Bài số: 128
XEM BẢN NHẠC   1. Jesus phục lâm nay mai chẳng còn nghi,Ngày n
Bìa của Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Bài số: 138
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền Thánh Linh chiếu ánh chân quangKhai t
Bìa của Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Bài số: 145
XEM BẢN NHẠC   1. Nền Hội Thánh trên Bàn Thạch kiên cố,D
Bìa của Nầy Si-ôn

Nầy Si-ôn

Bài số: 149
XEM BẢN NHẠC   1. Này Si-ôn, thành Chúa muôn đời ơi!Biết b
Bìa của Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 157
XEM BẢN NHẠC   1. Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời,Xi
Bìa của Nghinh Khách Vô

Nghinh Khách Vô

Bài số: 167
XEM BẢN NHẠC   1. Dựa tiền môn, viễn khách đang chờNghinh
Bìa của Nay Qui Hướng Cố Gia

Nay Qui Hướng Cố Gia

Bài số: 168
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày trước cách Cha tôi đã lạc đườngN
Bìa của Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 172
XEM BẢN NHẠC   1. Bao năm tôi trụy lạc, kiêu căng đáng khin
Bìa của Nhìn Xem Jesus

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 177
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn chăm lên Jesus Đấng treo trên thập t
Bìa của Ngợi Khen Dòng Huyết

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 188
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu,Đã
Bìa của Ngài Vực Tôi

Ngài Vực Tôi

Bài số: 208
XEM BẢN NHẠC   1. Vì lòng yêu thương, Jêsus đã đếnĐể đ
Bìa của Ngày Vui Vẻ

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 210
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin ChúaTôn Giê
Bìa của Ngươi Phải Trùng Sinh

Ngươi Phải Trùng Sinh

Bài số: 222
XEM BẢN NHẠC   1. Một đêm kia Ni-cô-đem đến thăm JêsusHỏ
Bìa của Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm

Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm

Bài số: 224
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền tình yêu thượng giới giáng lâm ng
Bìa của Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Bài số: 231
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời con,Thành t
Bìa của Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 236
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyện đời con dâng Chúa thủy chungDuy mon
Bìa của Nguyện Theo Ý Cha

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 237
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi nguyện theo ý ChaVâng Ngài không thôiCh
Bìa của Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 238
XEM BẢN NHẠC   1. Đời sống hiến Christ, tình ái hiến Chris
Bìa của Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 239
XEM BẢN NHẠC 1. Tôn Vua Jêsus ngự quản nhất sanh, hiển vinh v
Bìa của Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 244
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng nguyện càng yêu Jesus, Mến yêu Ngài t
Bìa của Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Bài số: 254
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi nghe nói hạnh phước như mưa dàoTừ n
Bìa của Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Bài số: 260
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn dòng đời dần dần trôi, Cứu Chúa
Bìa của Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 265
XEM BẢN NHẠC 1. Tuy giông tố xô hồn mạnh thay, Satan tức mu
Bìa của Nầy Là Truyện Ký Tôi

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 269
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa thuộc về tôi, tôi nguyện tin sắt so
Bìa của Ngài Dìu Dắt Tôi

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 271
XEM BẢN NHẠC   1. Phước thay trong lòng suy nghĩ về lờiJêsu
Bìa của Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Bài số: 273
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Christ, người làm tôi Chúa phước tha
Bìa của Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 282
XEM BẢN NHẠC   1. Nhờ Jêsus ngăn che như Tảng đáNơi tôi n
Bìa của Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Bài số: 285
XEM BẢN NHẠC   1. Ngươi đang hao mòn, lo lắng, khóc laMê man,
Bìa của Nương Cánh Vĩnh Sinh

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 290
XEM BẢN NHẠC   1. Phước bấy mối giao thân, phước bấy m
Bìa của Nguồn Ân Điển

Nguồn Ân Điển

Bài số: 305
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, nguồn ân điển tuôn vô ngập trànTâm
Bìa của Nơi Vĩnh Phước

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 345
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu nhân ái, từ bi vô ngầnTa nên khen n
Bìa của Ngắm Jesus Đừng Xao

Ngắm Jesus Đừng Xao

Bài số: 391
XEM BẢN NHẠC   Ta cứ tiến bước ngắm Jêsus đừng xaoLâm c
Bìa của Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 402
XEM BẢN NHẠC   1. Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầuNguyên
Bìa của Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Bài số: 406
XEM BẢN NHẠC   1. Mời Jêsus Christ vui bước vô nhàChúc tuổ
Bìa của Ngợi Danh Jesus

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 413
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi danh Giê-xu vinh hiển quyền oaiThiên t
Bìa của Nước Đức Chúa Trời

Nước Đức Chúa Trời

Bài số: 425
XEM BẢN NHẠC   1. Từng nghe nước Đức Chúa Trời,Rạng lòa
Bìa của Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 427
XEM BẢN NHẠC   1. Khi giông tố xô hồn mạnh thaySa-tan tức m
Bìa của Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Bài số: 428
XEM BẢN NHẠC   1. Khi trận giông tố bủa cuốn tôiHồi mình
Bìa của Nước Vĩnh Sanh

Nước Vĩnh Sanh

Bài số: 470
XEM BẢN NHẠC   Nàng vừa được Ngài ban nước vĩnh sinh vui
Bìa của Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 498
XEM BẢN NHẠC 1. Chạnh thương thân Chúa xuống cõi nhơn gian,Th
Bìa của Nhìn Xem Chúa Cứu Thế

Nhìn Xem Chúa Cứu Thế

Bài số: 500
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus,Phải đ
Bìa của Nô-el

Nô-el

Bài số: 505
XEM BẢN NHẠC   1. Trời thanh sao sáng, người lặng im trangB
Bìa của Ngày Giờ Qua

Ngày Giờ Qua

Bài số: 509
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn
Bìa của Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 520
XEM BẢN NHẠC Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương x
Bìa của Ngài Là Ai?

Ngài Là Ai?

Bài số: 524
XEM BẢN NHẠC 1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gi
Bìa của Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Bài số: 534
XEM BẢN NHẠC   1. Tình yêu bao la có chi so kịp Chúa Jêsus, x
Bìa của Ngài Là Vua

Ngài Là Vua

Bài số: 535
XEM BẢN NHẠC   Ngài là Vua, Chúa muôn loài, Ngài đã sống
Bìa của Ngợi Ca Danh Jêsus

Ngợi Ca Danh Jêsus

Bài số: 537
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Hát vang lừng vì đ
Bìa của Ngợi Ca Đấng Thánh

Ngợi Ca Đấng Thánh

Bài số: 541
XEM BẢN NHẠC   Ngài, Đấng Thánh muôn đời lòng ta hát ca t
Bìa của Nhìn Lên Cha Thánh

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 542
XEM BẢN NHẠC   Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Lòng
Bìa của Niềm Vui Cho Nhân Loại

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Bài số: 567
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa giáng sinh rồi người ơi mau đến, c
Bìa của Người Khách Lạ Ga-li-lê

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 576
XEM BẢN NHẠC   1. Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ng
Bìa của Nơi Đồi Gô-gô-tha

Nơi Đồi Gô-gô-tha

Bài số: 582
XEM BẢN NHẠC   1. Chính nơi ấy xóa tan mọi phiền ưu, đem
Bìa của Nơi Thập Tự Giá

Nơi Thập Tự Giá

Bài số: 585
XEM BẢN NHẠC   1. Vì sao Jêsus lai láng huyết tuôn? Sao Chúa
Bìa của Này Anh Thấy Không?

Này Anh Thấy Không?

Bài số: 588
XEM BẢN NHẠC   1. Này anh thấy không? Nơi toà Phi-lát Jêsus
Bìa của Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 589
XEM BẢN NHẠC   1. Nhiều khi tôi nhớ về thánh giá Jêsus man
Bìa của Ngày Toàn Thắng

Ngày Toàn Thắng

Bài số: 596
XEM BẢN NHẠC   1. Từ miền thế gian, ánh dương bừng soi đ
Bìa của Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 603
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày Cứu Chúa bước đến đầy hiển vinh
Bìa của Ngày Jêsus Đến

Ngày Jêsus Đến

Bài số: 608
XEM BẢN NHẠC   1.Tôi chăm xem vinh quang diệu kỳ ngày Jêsus
Bìa của Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng

Bài số: 612
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus quang lâm trong muôn hiển vinh,âm vang
Bìa của Ngày Ấy Sẽ Đến

Ngày Ấy Sẽ Đến

Bài số: 613
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày ấy sẽ đến, Jêsus hiện ra vinh quang
Bìa của Ngày Chúa Mau Đến

Ngày Chúa Mau Đến

Bài số: 614
XEM BẢN NHẠC   1. Tội nhân than khóc trong bóng tối đen tri
Bìa của Ngay Hôm Nay

Ngay Hôm Nay

Bài số: 626
XEM BẢN NHẠC   1. Lời Chúa khuyên mời hãy mau quay về; quy
Bìa của Nơi Chân Thập Tự Giá

Nơi Chân Thập Tự Giá

Bài số: 647
XEM BẢN NHẠC   1. Nơi chân thập tự giá muôn đời, lòng lu
Bìa của Ngài Cứu Tôi

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 663
XEM BẢN NHẠC   1. Ngài cứu tôi từ tăm tối u buồn giữa
Bìa của Nguồn Phước Gô-gô-tha

Nguồn Phước Gô-gô-tha

Bài số: 668
XEM BẢN NHẠC   1. Chính tôi xưa chìm trong đớn đau nơi trầ
Bìa của Ngợi Khen Vì Được Cứu

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 671
XEM BẢN NHẠC   Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời,J
Bìa của Như Ý Cha

Như Ý Cha

Bài số: 701
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng ước mong, lòng ước mong.Từ đáy tim
Bìa của Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 704
XEM BẢN NHẠC   1. Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương,Ngà
Bìa của Nguyện Tôi Được Đổi Mới

Nguyện Tôi Được Đổi Mới

Bài số: 705
XEM BẢN NHẠC   1. Muôn người đang gánh khổ đau rên siết
Bìa của Nhìn Xem Jêsus

Nhìn Xem Jêsus

Bài số: 725
XEM BẢN NHẠC   1. Khi cuộc sống chìm sâu trong ô tội,không
Bìa của Nguồn An Bình

Nguồn An Bình

Bài số: 736
XEM BẢN NHẠC   1. Mắt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năngQua
Bìa của Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Bài số: 744
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Chúa! Qua những con đường hành trình
Bìa của Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi

Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi

Bài số: 750
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus dắt tôi đi cùng khắp nơiLòng nguy
Bìa của Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt

Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt

Bài số: 752
XEM BẢN NHẠC   1. Nhờ ơn Cha dìu dắt suốt linh trìnhBước
Bìa của Nơi Jêsus

Nơi Jêsus

Bài số: 761
XEM BẢN NHẠC   1. Ngồi lặng yên nơi chân Jêsus chí nhânTôi
Bìa của Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi

Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi

Bài số: 766
XEM BẢN NHẠC   1. Đời tôi thỏa lòng nơi Đấng chăn hiềnN
Bìa của Nơi Đâu Có Chúa

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 774
XEM BẢN NHẠC   1. Nơi đâu có Chúa Jêsus dìu đưa luôn an nin
Bìa của Nơi Bình An

Nơi Bình An

Bài số: 779
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi tìm được bình an khi đến với Jêsus
Bìa của Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Bài số: 780
XEM BẢN NHẠC   1. Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối r
Bìa của Ngày Ngày Đi Với Chúa

Ngày Ngày Đi Với Chúa

Bài số: 793
XEM BẢN NHẠC   Ngày ngày tôi đi với ChúaTôi sống vui thỏa