Giải thích từ ngữ

1 câu

TÌNH YÊU CỦA NGÀI

Bài số: 120

TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

Bài số: 114

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 59

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số: 30

TÔI SẼ HÁT

Bài số: 31

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 51

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số: 64

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 54

TÔN CAO NGÀI

Bài số: 110

TÔN THỜ CHA

Bài số: 9

TÔN VINH CHA

Bài số: 41

TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 82

TUNG HÔ NGÀI

Bài số: 19

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 89

VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Bài số: 83

Về Bên Cha

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 12

VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

Bài số: 136

VÌ YÊU NHÂN THẾ

Bài số: 138

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 69

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 15

VINH QUANG THUỘC NGÀI

Bài số: 58

VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số: 94

VUA BÌNH AN

Bài số: 88

VUA MUÔN VUA

Bài số: 65

VUA SẼ ĐẾN

Bài số: 200

VÙNG ĐỒI XA ẤY

Bài số: 180

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Bài số: 189

XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

Bài số: 212

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217

ĐẾN CÙNG CHA

Bài số: 49

Đến Với Cha Giờ Này

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bài số: 1

Đến Với Giê-xu

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 12

Copyright © 2012-2022