Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 64
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG 

Quỳ tôn kính trước Vua Thánh tìm gặp chính Vua Giê-xu.

Niềm vui dâng lên khi chính Chúa hiện diện.

Không chi sánh với Chúa Giê-xu ta, không ai bằng Giê-xu.

Lòng tôi thoả thích hát chúc tôn thờ Giê-xu.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022