Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 83
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Giờ đây giây phút phút này con cất tiếng ca ngợi, 

con cất tiếng yêu thương nguyện dâng lên Chúa.

Giờ đây giây phút này con kính mến tôn thờ,

con kính mến tôn thờ Vua Giê-xu.

Này ca khúc con yêu Ngài,

Này ca khúc con yêu Ngài.

Này ca khúc yêu Giê-xu.

Mãi mãi yêu Ngài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022