Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 88
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

VUA BÌNH AN

 

Giê-xu, Vua An Bình, là Sao Mai chiếu rạng sáng ngời.

Vua vinh hiển diệu kỳ, Ngài khiến tấm lòng đầy tiếng ca.

Thờ phượng Chúa trong tâm linh với lẽ thật đây.

Tụng ngợi thánh danh trong ca khúc của lòng con.

Hiến dâng lên Cha trọn đời.

Chúa ơi, con yêu Ngài thật hết lòng,

với cả tâm linh thờ phượng Giê-xu, Chúa ta.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022