Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

C

Bìa của Chúa Kỳ Diệu

Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 11
Bìa của Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Bài số: 15
Bìa của Chúa

Chúa

Bài số: 20
Bìa của Cám Ơn Ngài

Cám Ơn Ngài

Bài số: 38
Bìa của Cần Jêsus Hơn

Cần Jêsus Hơn

Bài số: 40
Bìa của Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày

Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày

Bài số: 41
Bìa của Chúa Jêsus Lâm Phàm

Chúa Jêsus Lâm Phàm

Bài số: 44
Bìa của Chúa Muôn Thu

Chúa Muôn Thu

Bài số: 45
Bìa của Ca Ngợi Vì Được Cứu

Ca Ngợi Vì Được Cứu

Bài số: 46
Bìa của Chúa Thánh Vinh Quang

Chúa Thánh Vinh Quang

Bài số: 50
Bìa của Chúa Sống Vinh Quang

Chúa Sống Vinh Quang

Bài số: 51
Bìa của Ca Ngợi Chúa Tôi

Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số: 58
Bìa của Ca Chúc Giáng Sinh

Ca Chúc Giáng Sinh

Bài số: 75
Bìa của Chúa Đến Dương Trần

Chúa Đến Dương Trần

Bài số: 83
Bìa của Chúa Bất Biến

Chúa Bất Biến

Bài số: 92
Bìa của Cung Điện Bằng Ngà

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 94
Bìa của Chúa Không Đổi Thay

Chúa Không Đổi Thay

Bài số: 95
Bìa của Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số: 102
Bìa của Chúa Mang Thập Hình

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 103
Bìa của Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

Bài số: 106
Bìa của Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Bài số: 113
Bìa của Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Bài số: 114
Bìa của Chúa Oai Quyền Phục Sinh

Chúa Oai Quyền Phục Sinh

Bài số: 115
Bìa của Chúa Sống Lại

Chúa Sống Lại

Bài số: 116
Bìa của Chúa Sống

Chúa Sống

Bài số: 118
Bìa của Chúa Tái Lâm

Chúa Tái Lâm

Bài số: 125
Bìa của Chúa Kíp Đến

Chúa Kíp Đến

Bài số: 129
Bìa của Chúa Đoái Thương

Chúa Đoái Thương

Bài số: 146
Bìa của Chúa Ngự Tâm Hồn

Chúa Ngự Tâm Hồn

Bài số: 150
Bìa của Chúa Đến Trong Lòng

Chúa Đến Trong Lòng

Bài số: 151
Bìa của Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số: 168
Bìa của Chiên Của Chúa

Chiên Của Chúa

Bài số: 173
Bìa của Con Trời Thương Thế Gian

Con Trời Thương Thế Gian

Bài số: 188
Bìa của Con Thuộc Về Ta

Con Thuộc Về Ta

Bài số: 201
Bìa của Cần Chúa Luôn

Cần Chúa Luôn

Bài số: 207
Bìa của Cung Hiến Cuộc Đời

Cung Hiến Cuộc Đời

Bài số: 215
Bìa của Chính Ngài

Chính Ngài

Bài số: 216
Bìa của Chốn Cao Hơn

Chốn Cao Hơn

Bài số: 222
Bìa của Cơn Mưa Phước Lành

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 225
Bìa của Chờ Mong Thiên Ân

Chờ Mong Thiên Ân

Bài số: 226
Bìa của Chốn Nương Thân

Chốn Nương Thân

Bài số: 246
Bìa của Chúa Yêu Thương Tôi

Chúa Yêu Thương Tôi

Bài số: 254
Bìa của Chúa Nắm Tôi

Chúa Nắm Tôi

Bài số: 257
Bìa của Chiếc Neo Vững Chắc

Chiếc Neo Vững Chắc

Bài số: 258
Bìa của Cánh Vĩnh Sinh

Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 268
Bìa của Chúa Là Tất Cả

Chúa Là Tất Cả

Bài số: 270
Bìa của Cứu Chúa Siêu Việt

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 272
Bìa của Chúa Che Giấu Tôi

Chúa Che Giấu Tôi

Bài số: 273
Bìa của Chúa Sẽ Lo Toan

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 276
Bìa của Chúa Hướng Dẫn

Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 279
Bìa của Chúa Ở Bên Tôi

Chúa Ở Bên Tôi

Bài số: 281
Bìa của Chúa Dìu Dắt Tôi

Chúa Dìu Dắt Tôi

Bài số: 282
Bìa của Chúa Nhớ Đến Tôi

Chúa Nhớ Đến Tôi

Bài số: 283
Bìa của Chúa Biết Từng Cánh Chim

Chúa Biết Từng Cánh Chim

Bài số: 284
Bìa của Chúa Dẫn Đưa Tôi

Chúa Dẫn Đưa Tôi

Bài số: 296
Bìa của Chim, Hoa Và Người

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 297
Bìa của Chúa Hiểu Tâm Trạng

Chúa Hiểu Tâm Trạng

Bài số: 298
Bìa của Chúa Hằng Chăn Giữ

Chúa Hằng Chăn Giữ

Bài số: 315
Bìa của Chúa Đang Gọi

Chúa Đang Gọi

Bài số: 317
Bìa của Chọn Đứng Bên Ngài

Chọn Đứng Bên Ngài

Bài số: 329
Bìa của Có Gì Dâng Chúa

Có Gì Dâng Chúa

Bài số: 332
Bìa của Con Hứa Theo Ngài

Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 333
Bìa của Chúa Với Tôi

Chúa Với Tôi

Bài số: 335
Bìa của Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số: 345
Bìa của Chúa Duy Nhất

Chúa Duy Nhất

Bài số: 353
Bìa của Cùng Họp Nhau

Cùng Họp Nhau

Bài số: 355
Bìa của Chúa Là Vầng Đá

Chúa Là Vầng Đá

Bài số: 363
Bìa của Chúc Mừng Hôn Lễ

Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số: 368
Bìa của Chúa Ban Thêm Ơn

Chúa Ban Thêm Ơn

Bài số: 373
Bìa của Châu Báu Vua Jêsus

Châu Báu Vua Jêsus

Bài số: 380
Bìa của Ca Khúc Thanh Xuân

Ca Khúc Thanh Xuân

Bài số: 381
Bìa của Chúa Vinh Quang

Chúa Vinh Quang

Bài số: 383
Bìa của Ca Khúc Bình An

Ca Khúc Bình An

Bài số: 386
Bìa của Con Sông Thanh Tẩy

Con Sông Thanh Tẩy

Bài số: 403
Bìa của Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 408
Bìa của Chính Jêsus

Chính Jêsus

Bài số: 413
Bìa của Con Chiên Lạc

Con Chiên Lạc

Bài số: 415
Bìa của Chúa Yêu Thiết Tha

Chúa Yêu Thiết Tha

Bài số: 418
Bìa của Chỉ Tin Nơi Chúa

Chỉ Tin Nơi Chúa

Bài số: 419
Bìa của Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Bài số: 420
Bìa của Cửa Cứu Rỗi

Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 425
Bìa của Cứu Chúa Kỳ Diệu

Cứu Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 428
Bìa của Ca Ngợi Thập Tự

Ca Ngợi Thập Tự

Bài số: 429
Bìa của Cầu Nguyện Cho Anh

Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số: 433
Bìa của Chúa Yêu Thế Gian

Chúa Yêu Thế Gian

Bài số: 437
Bìa của Chiên Lạc Trở Về

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 443
Bìa của Ca Khúc Xanh

Ca Khúc Xanh

Bài số: 451
Bìa của Chúc Tôn Chúa

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 457
Bìa của Chúa Oai Quyền

Chúa Oai Quyền

Bài số: 466
Bìa của Ca Ngợi Chúa

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 468
Bìa của Cha Cao Quí

Cha Cao Quí

Bài số: 472
Bìa của Chuyện Giáng Sinh

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 485
Bìa của Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số: 497