Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

C

Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 11

Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Bài số: 15

Chúa

Bài số: 20

Cám Ơn Ngài

Bài số: 38

Cần Jêsus Hơn

Bài số: 40

Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày

Bài số: 41

Chúa Jêsus Lâm Phàm

Bài số: 44

Chúa Muôn Thu

Bài số: 45

Ca Ngợi Vì Được Cứu

Bài số: 46

Chúa Thánh Vinh Quang

Bài số: 50

Chúa Sống Vinh Quang

Bài số: 51

Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số: 58

Ca Chúc Giáng Sinh

Bài số: 75

Chúa Đến Dương Trần

Bài số: 83

Chúa Bất Biến

Bài số: 92

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 94

Chúa Không Đổi Thay

Bài số: 95

Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số: 102

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 103

Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

Bài số: 106

Chúa Phục Sinh

Bài số: 113

Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Bài số: 114

Chúa Oai Quyền Phục Sinh

Bài số: 115

Chúa Sống Lại

Bài số: 116

Chúa Sống

Bài số: 118

Chúa Tái Lâm

Bài số: 125

Chúa Kíp Đến

Bài số: 129

Chúa Đoái Thương

Bài số: 146

Chúa Ngự Tâm Hồn

Bài số: 150

Chúa Đến Trong Lòng

Bài số: 151

Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số: 168

Chiên Của Chúa

Bài số: 173

Con Trời Thương Thế Gian

Bài số: 188

Con Thuộc Về Ta

Bài số: 201

Cần Chúa Luôn

Bài số: 207

Cung Hiến Cuộc Đời

Bài số: 215

Chính Ngài

Bài số: 216

Chốn Cao Hơn

Bài số: 222

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 225

Chờ Mong Thiên Ân

Bài số: 226

Chốn Nương Thân

Bài số: 246

Chúa Yêu Thương Tôi

Bài số: 254

Chúa Nắm Tôi

Bài số: 257

Chiếc Neo Vững Chắc

Bài số: 258

Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 268

Chúa Là Tất Cả

Bài số: 270

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 272

Chúa Che Giấu Tôi

Bài số: 273

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 276

Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 279

Chúa Ở Bên Tôi

Bài số: 281

Chúa Dìu Dắt Tôi

Bài số: 282

Chúa Nhớ Đến Tôi

Bài số: 283

Chúa Biết Từng Cánh Chim

Bài số: 284

Chúa Dẫn Đưa Tôi

Bài số: 296

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 297

Chúa Hiểu Tâm Trạng

Bài số: 298

Chúa Hằng Chăn Giữ

Bài số: 315

Chúa Đang Gọi

Bài số: 317

Chọn Đứng Bên Ngài

Bài số: 329

Có Gì Dâng Chúa

Bài số: 332

Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 333

Chúa Với Tôi

Bài số: 335

Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số: 345

Chúa Duy Nhất

Bài số: 353

Cùng Họp Nhau

Bài số: 355

Chúa Là Vầng Đá

Bài số: 363

Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số: 368

Chúa Ban Thêm Ơn

Bài số: 373

Châu Báu Vua Jêsus

Bài số: 380

Ca Khúc Thanh Xuân

Bài số: 381

Chúa Vinh Quang

Bài số: 383

Ca Khúc Bình An

Bài số: 386

Con Sông Thanh Tẩy

Bài số: 403

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 408

Chính Jêsus

Bài số: 413

Con Chiên Lạc

Bài số: 415

Chúa Yêu Thiết Tha

Bài số: 418

Chỉ Tin Nơi Chúa

Bài số: 419

Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Bài số: 420

Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 425

Cứu Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 428

Ca Ngợi Thập Tự

Bài số: 429

Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số: 433

Chúa Yêu Thế Gian

Bài số: 437

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 443

Ca Khúc Xanh

Bài số: 451

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 457

Chúa Oai Quyền

Bài số: 466

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 468

Cha Cao Quí

Bài số: 472

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 485

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số: 509

Copyright © 2011-2021