Giải thích từ ngữ

H

Bìa của Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4
XEM BẢN NHẠC 1. Lạy Thần đời đời ban ơn phước, Ai có th
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Bài số: 55
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui h
Bìa của Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 62
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Bết-lê-hem tiểu thôn cô quạnhBình y
Bìa của Hô-sa-na!

Hô-sa-na!

Bài số: 65
XEM BẢN NHẠC   1. Hô-sa-na! Đấng kính khen đại danh Jêsus ch
Bìa của Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Bài số: 77
XEM BẢN NHẠC   1. Ai tin thành thực câu kinh thánh đây,Đều
Bìa của Hoa Huệ Trong Trũng

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 81
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn thân tôi ấy Giê-xu Christ, lo lắng cho
Bìa của Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Bài số: 86
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Jêsus, nguyện dẫn đạo cùngGiữa bi
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Bài số: 106
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!1. Cơn giao tranh dứt,
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Bài số: 120
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, Jêsus đã chết vì nhân loạiNay đang
Bìa của Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm

Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm

Bài số: 130
XEM BẢN NHẠC   1. Một ngọn đèn ban đêm, một điệu nhạc
Bìa của Hà Hơi Linh

Hà Hơi Linh

Bài số: 141
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu xin Cứu Chúa hà hơi Linh Thần,Làm tâ
Bìa của Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 182
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tội nầy sao cho trắng băng?Còn gì ng
Bìa của Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 184
XEM BẢN NHẠC   1. Nầy anh đến với Jêsus nhận quyền huyế
Bìa của Huyết Jesus Thật Cao Quí

Huyết Jesus Thật Cao Quí

Bài số: 186
XEM BẢN NHẠC   Huyết Jêsus thật cao quý kìaXưa thế tôi tu
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự

Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự

Bài số: 194
XEM BẢN NHẠC   1. Đáng ngợi thập tự bàn an,Ha-lê-lu-gia! Ha
Bìa của Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu

Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu

Bài số: 230
XEM BẢN NHẠC   1. Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên,Hi
Bìa của Hãy Giơ Tay Ra

Hãy Giơ Tay Ra

Bài số: 247
XEM BẢN NHẠC   1. Từ nghìn xưa Christ với linh năng NgàiĐi q
Bìa của Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 266
XEM BẢN NHẠC   1. Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơiCông
Bìa của Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 292
XEM BẢN NHẠC   1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế khô
Bìa của Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng

Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng

Bài số: 327
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng,Từ L
Bìa của Hãy Nói Đi

Hãy Nói Đi

Bài số: 360
XEM BẢN NHẠC   1. Cùng truyền cho chúng sinh đang trầm luânTi
Bìa của Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 383
XEM BẢN NHẠC   1. Xin dâng hết thảy cho Giê-xuTôi tình nguy
Bìa của Hư Không

Hư Không

Bài số: 385
XEM BẢN NHẠC   Đông hư không, Tây hư không!Nam hư không, B
Bìa của Hãy Theo Ta

Hãy Theo Ta

Bài số: 388
XEM BẢN NHẠC   1. Này tôi lặng nghe Giê-xu phán tuyên:“Hãy
Bìa của Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Bài số: 419
XEM BẢN NHẠC   Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa
Bìa của Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi

Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi

Bài số: 436
XEM BẢN NHẠC   Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng,Hãy
Bìa của Hãy Tin Jesus Christ

Hãy Tin Jesus Christ

Bài số: 440
XEM BẢN NHẠC   Hãy tin Cứu Chúa Jêsus ChristHãy tin Cứu Chúa
Bìa của Hãy Trung Tín

Hãy Trung Tín

Bài số: 484
XEM BẢN NHẠC   Hãy trung tín, trung tínAnh em hô lên khẩu hi
Bìa của Hô-sa-na

Hô-sa-na

Bài số: 528
XEM BẢN NHẠC   1. Hô-sa-na, Hô-sa-na, Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hi
Bìa của Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 538
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia! Kính
Bìa của Hướng Lên Chúa Trên Trời

Hướng Lên Chúa Trên Trời

Bài số: 545
XEM BẢN NHẠC   1. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng h
Bìa của Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!

Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!

Bài số: 569
XEM BẢN NHẠC   1. Ðêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát: An
Bìa của Hoa Hồng Sa-rôn

Hoa Hồng Sa-rôn

Bài số: 577
XEM BẢN NHẠC   1. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tô
Bìa của Hứa Ngôn Nghìn Xưa

Hứa Ngôn Nghìn Xưa

Bài số: 620
XEM BẢN NHẠC   Từng lời Chúa đã hứa với thánh đồ xưa
Bìa của Hãy Theo Jêsus

Hãy Theo Jêsus

Bài số: 638
XEM BẢN NHẠC   1. Nào anh em ai vui dâng thân,tâm linh cho Vua J
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Bài số: 664
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia! Jêsus mua c
Bìa của Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 674
XEM BẢN NHẠC   1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh b
Bìa của Học Theo Chúa

Học Theo Chúa

Bài số: 685
XEM BẢN NHẠC   1. Học theo gương Jêsus,luôn tha thứ nhân t
Bìa của Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu

Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu

Bài số: 711
XEM BẢN NHẠC   1. Nào vui ca lên đi, biến đêm nên ban ngày.X
Bìa của Hãy Cầu Xin

Hãy Cầu Xin

Bài số: 712
XEM BẢN NHẠC   1. Hãy cầu xin khi ánh dương đang lên,hãy c
Bìa của Hãy Tin Nơi Ngài

Hãy Tin Nơi Ngài

Bài số: 719
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn ơi! Có khi nào nghe lòng vỡ tan bao hy
Bìa của Hằng Soi Sáng

Hằng Soi Sáng

Bài số: 837
XEM BẢN NHẠC   1. Giống tháp hải đăng xây trên thạch bànG
Bìa của Hãy Tin Nhận

Hãy Tin Nhận

Bài số: 863
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa tin vui vang khắp cùng mọi người.Từ
Bìa của Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi

Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi

Bài số: 868
XEM BẢN NHẠC   1. Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót NgàiNề c
Bìa của Hứa Nguyện

Hứa Nguyện

Bài số: 870
XEM BẢN NHẠC   1. Nhờ lời Kinh Thánh dắt dẫn em đến Jêsu
Bìa của Hãy Ca Hát Lên

Hãy Ca Hát Lên

Bài số: 874
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi danh Cứu Chúa Giê-xu Christ mua chuộc
Bìa của Hỡi Si-ôn, Vùng Lên

Hỡi Si-ôn, Vùng Lên

Bài số: 875
XEM BẢN NHẠC   Vùng lên ! Vùng lên! Vùng lên!Khá đứng vữ
Bìa của Hát Lên, Hỡi Lữ Khách

Hát Lên, Hỡi Lữ Khách

Bài số: 876
XEM BẢN NHẠC   1. Hãy hát lên, hỡi lữ khách ơiĐừng lo đ
Bìa của Hãy Yêu Thương Nhau

Hãy Yêu Thương Nhau

Bài số: 883
XEM BẢN NHẠC   Này con hãy yêu thương!Càng yêu mến nhau hơn