Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

N

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Bài số: 1

Nguồn Ơn Phước

Bài số: 5

Ngợi Tôn Chúa

Bài số: 9

Nguồn Cứu Giúp

Bài số: 17

Ngước Mắt Lên Đồi

Bài số: 25

Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Bài số: 33

Ngợi Ca Jêsus

Bài số: 37

Ngài Là Vua

Bài số: 60

Ngài Là Ai?

Bài số: 62

Niềm Vui Thiên Đàng

Bài số: 78

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 79

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 93

Nhìn Thập Tự

Bài số: 98

Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 101

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 110

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 112

Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 121

Nếu Chúa Đến Hôm Nay?

Bài số: 127

Nhìn Lên Jêsus

Bài số: 143

Nương Trong Chúa

Bài số: 154

Nguyện Cầu

Bài số: 178

Nhìn Vua Vinh Hiển

Bài số: 235

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 239

Như Ý Cha

Bài số: 245

Nương Cánh Chúa

Bài số: 249

Nương Trên Jêsus

Bài số: 260

Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

Bài số: 266

Nguồn An Bình

Bài số: 278

Người Chăn Dẫn Dắt

Bài số: 285

Ngài Biết Rõ

Bài số: 295

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 304

Nguyện Theo Jêsus

Bài số: 312

Nguyền Theo Bước Chân Người

Bài số: 314

Ngắm Jêsus

Bài số: 320

Nào Đi Lên

Bài số: 336

Niềm Vinh Hạnh

Bài số: 340

Nơi Vĩnh Phúc

Bài số: 347

Nền Hội Thánh

Bài số: 352

Ngày Vui

Bài số: 366

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 369

Nhà Trên Trời

Bài số: 375

Nhờ Huyết Chúa

Bài số: 397

Ngợi Ca Cứu Chúa

Bài số: 398

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 401

Ngươi Yêu Ta Chăng?

Bài số: 430

Nguồn Tình Yêu

Bài số: 441

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 454

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 455

Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Bài số: 478

Này Anh Thấy Không

Bài số: 480

Niềm Vui

Bài số: 486

Người Đã Đến

Bài số: 499

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 506

Copyright © 2011-2021