Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 96
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CÙNG CHÚC TÔN

 

Cùng chúc tôn, và ngợi khen Chúa Giê xu muôn đời.

Ngài thật đáng tôn; danh Ngài trên muôn loài.

Cùng xướng ca, và con mãi sẽ đứng trước ngôi Ngài

để hát tôn danh Ngài là Vua mãi luôn.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022