Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 90
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

 


Ca lên người ơi, hát dội vang khắp đất trời.

Ca khen Giê xu, Vua các chúa, Vua mọi vua.

Non cao rừng xanh nghiêng mình trước mặt Ngài,

biển sóng vang rền ngợi tụng Chúa.

Tâm con mừng vui ca ngợi khen công việc Ngài.

Nguyện xin Cha Ngài ban bài ca mới trong lòng con.

Cho trọn đời con luôn ngợi ca hát khen Ngài không thôi.

Giê xu Christ là Chân Chúa Đấng đã xuống thế gian vì con,

gánh thay bao tội chết trên thập hình.

Ôi cao sâu thay tình yêu thương Cha.

Ngài an ủi, Ngài che chở, Chốn Đá Vững An con hằng nương.

Hết tâm linh này, hết cuộc đời này, không bao giờ ngừng tôn vinh Cha.

Cho trọn đời con luôn ngợi ca hát khen Ngài không thôi.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022