Giải thích từ ngữ

G

Bìa của Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Bài số: 46
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Giê-hô-va, xin dắt tôi ràyLúc trải
Bìa của Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Bài số: 51
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-hô-va, xin dẫn tôi trọn đườngVượt
Bìa của Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số: 95
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí h
Bìa của Ghết-sê-ma-nê

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 96
XEM BẢN NHẠC   1. Ghết-sê-ma-nê, tối ấy ai bi,Ký ức tôi h
Bìa của Giờ Jesus Hiện Ra

Giờ Jesus Hiện Ra

Bài số: 127
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ Jêsus hiện ra ban thưởng môn đồHo
Bìa của Gió Thánh Linh

Gió Thánh Linh

Bài số: 143
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi xin gió Thánh Linh,Gió Thánh Linh vô lòn
Bìa của Gần Thập Tự

Gần Thập Tự

Bài số: 193
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus giữ tôi gần thập tự, Gần hông
Bìa của Gô-gô-tha

Gô-gô-tha

Bài số: 195
XEM BẢN NHẠC   Kìa, Gô-gô-tha tối tăm vô hồi!Là nơi Jêsus
Bìa của Gặp Được Thiết Hữu

Gặp Được Thiết Hữu

Bài số: 206
XEM BẢN NHẠC   1. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm t
Bìa của Giựt Mọi Chuông Trời

Giựt Mọi Chuông Trời

Bài số: 213
XEM BẢN NHẠC   1. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, b
Bìa của Gần Thập Tự Hơn

Gần Thập Tự Hơn

Bài số: 245
XEM BẢN NHẠC   1. Ước ao gần thập tự Jêsus hơnTiến hơn
Bìa của Giờ Dịu Êm

Giờ Dịu Êm

Bài số: 251
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ tôi cầu xin giờ dịu êm bấyCứu tô
Bìa của Gánh Lúa Về

Gánh Lúa Về

Bài số: 325
XEM BẢN NHẠC   1. Ban mai hăng hái lên đường, Ta đem gieo gi
Bìa của Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Bài số: 336
XEM BẢN NHẠC   1. Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao
Bìa của Gia Hương Cơ Đốc Nhân

Gia Hương Cơ Đốc Nhân

Bài số: 348
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, gia hương Cơ đốc nhân vinh hiểnLà q
Bìa của Gô-gô-tha

Gô-gô-tha

Bài số: 392
XEM BẢN NHẠC   1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha,Yêu tô
Bìa của Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 433
XEM BẢN NHẠC   Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôiTôi s
Bìa của Gần Cùng Chúa Tôi

Gần Cùng Chúa Tôi

Bài số: 461
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa tôi, cho tôi gần NgàiGần bên Chúa h
Bìa của Giống Như Cứu Chúa Tôi

Giống Như Cứu Chúa Tôi

Bài số: 492
XEM BẢN NHẠC   Giống như Cứu Chúa tôiGiống Cứu Chúa Chris
Bìa của Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Bài số: 703
XEM BẢN NHẠC   1. Trong nơi hồn thân được an tịnh thay,gầ
Bìa của Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Bài số: 742
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-hô-va Đấng dắt chăn hồn tôi,Đưa t
Bìa của Giây Phút Ngợi Ca

Giây Phút Ngợi Ca

Bài số: 796
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ đây giây phút này con ngước mắt lê