Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 123
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHA QUÍ BÁU

 

Cha ái từ, Cha quí giá hơn ngọc ngà. Cha ái từ đâu nào chi sánh so.
Cha ái từ cao quí xinh xắn hơn châu ngọc.
Lạy Chúa Thánh con yêu Ngài sắc son đậm sâu.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022