Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 27
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TÂM HỒN CHÚNG CON

Tâm hồn con, ước vọng con:
được trông thấy muôn dân ca khen ngợi Ngài.
Tiếng hò reo, tiếng cầu xin,
nguyện hát xướng chúc tán ngợi danh Vua Giê-xu luôn luôn.
Mọi tiếng nói luôn hát khen;
mọi miệng lưỡi với tấm lòng thỏa vui.

Tâm hồn con, ước vọng con,
để được thấy muôn dân chúc tụng danh Cha.
Chúa Cha Thiên Đàng ôi!
Ban ơn phước xuống luôn,
trao cho muôn dân khắp nơi;
mọi người hân hoan ca ngợi Ngài.
Nguyện Thần Linh Cha xuyên qua bóng đêm,
và đập tan dây ma vương buộc trói trên chúng con.
Và lòng luôn dâng lên bao tiếng ca,
tôn vinh Giê-xu năng quyền lớn thay!

Tâm hồn con, ước vọng con:
được trông thấy muôn dân ca khen ngợi Ngài.
Tiếng hò reo, tiếng cầu xin,
nguyện hát xướng chúc tán ngợi danh Vua Giê-xu luôn luôn.
Mọi tiếng nói luôn hát khen;
mọi miệng lưỡi với tấm lòng thỏa vui.
Tâm hồn con, ước vọng con,
để được thấy muôn dân chúc tụng danh Cha.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ Kính  

Copyright © 2012-2022