Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 401

Nhà Trên Trời

Bài số: 402

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 403

Lòng Em Vui

Bài số: 404

Học Kinh Thánh

Bài số: 405

Có Chúa

Bài số: 406

Đi Nhà Thờ

Bài số: 407

Dâng Cho Jesus

Bài số: 408

Jesus Yêu Thiếu Nhi

Bài số: 409

Một Tia Sáng

Bài số: 410

Thanh Niên Vùng Lên

Bài số: 411

Thanh Xuân Ca Khúc

Bài số: 412

Thanh Niên Tin Lành

Bài số: 413

Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 414

Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số: 415

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 416

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 417

Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số: 418

Chúa Kết Xe Duyên Lành

Bài số: 419

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 420

Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số: 421

Mừng Xuân

Bài số: 422

Ngày Giờ Qua

Bài số: 423

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 424

Xuân Hứa Nguyện

Bài số: 425

Hát Xuân

Bài số: 426

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số: 427

Xuân An Lành

Bài số: 428

Xuân Về

Bài số: 429

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 430

Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Bài số: 431

Tìm Về Đất Hứa

Bài số: 432

Jêsus

Bài số: 433

Chúa

Bài số: 434

Lời Chúa

Bài số: 435

Giòng Sông Trường Sinh

Bài số: 436

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 437

Tôn Vinh Danh Cha

Bài số: 438

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 439

Bước Người Đi Qua

Bài số: 440

Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh

Bài số: 441

Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 442

Đêm Vui Trần Thế

Bài số: 443

Đêm An Hòa

Bài số: 444

Hang Bê-lem

Bài số: 445

Ngôi Hai Xuống Đời

Bài số: 446

Người Đã Đến

Bài số: 447

Chúa Cao Quý

Bài số: 448

Đồi Vắng

Bài số: 449

Đêm Buồn

Bài số: 450

Này Anh Thấy Không

Bài số: 451

Trên Đường Em-mau

Bài số: 452

Nguyện Sống Với Jesus

Bài số: 453

Lời Thống Hối

Bài số: 454

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 455

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 456

Làm Sao Con Thấu Hiểu

Bài số: 457

Trở Về Nhà Cha

Bài số: 458

Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Bài số: 459

Thi Thiên 51

Bài số: 460

Về Với Jesus

Bài số: 461

Trở Về

Bài số: 462

I Cô-rinh-tô 13

Bài số: 463

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Bài số: 464

Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta

Bài số: 465

Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Bài số: 466

Hỡi Người Ít Đức Tin

Bài số: 467

Kinh Hòa Bình

Bài số: 468

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 469

Nguồn Trông Cậy Muôn Đời

Bài số: 470

Đời

Bài số: 471

Chiều Mưa

Bài số: 472

Lo Gì

Bài số: 473

Sống Cho Chúa

Bài số: 474

Jesus Bên Tôi

Bài số: 475

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Bài số: 476

Những Lời Khuyên Dạy

Bài số: 477

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 478

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 479

Suy Tư

Bài số: 480

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số: 481

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 482

Cảm Ơn Thượng Đế

Bài số: 483

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 484

Ai Trung Thành

Bài số: 485

Bạn Đứng Bên Nào

Bài số: 486

Biển Đỏ

Bài số: 487

Chim Trời

Bài số: 488

Có Ai Biết

Bài số: 489

Đã Lăn Xa

Bài số: 490

Dã Tràng Xe Cát

Bài số: 491

Hướng Lên Trời Cao

Bài số: 492

Ngợi Danh Giê-hô-va

Bài số: 493

Sẵn Sàng Tha Thứ

Bài số: 494

Lưu Đày Sa Mạc

Bài số: 495

Vì Danh Chúa

Bài số: 496

Xin Cha Ban Thêm Dầu

Bài số: 497

Hãy Xin Sẽ Được

Bài số: 498

Ma-thi-ơ 6:33

Bài số: 499

Về Nhà Chúa

Bài số: 500

Copyright © 2012-2022