Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Bìa của Jesus Yêu Tôi

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 401
Bìa của Nhà Trên Trời

Nhà Trên Trời

Bài số: 402
Bìa của Tôi Dầu Nhỏ

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 403
Bìa của Lòng Em Vui

Lòng Em Vui

Bài số: 404
Bìa của Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

Bài số: 405
Bìa của Có Chúa

Có Chúa

Bài số: 406
Bìa của Đi Nhà Thờ

Đi Nhà Thờ

Bài số: 407
Bìa của Dâng Cho Jesus

Dâng Cho Jesus

Bài số: 408
Bìa của Jesus Yêu Thiếu Nhi

Jesus Yêu Thiếu Nhi

Bài số: 409
Bìa của Một Tia Sáng

Một Tia Sáng

Bài số: 410
Bìa của Thanh Niên Vùng Lên

Thanh Niên Vùng Lên

Bài số: 411
Bìa của Thanh Xuân Ca Khúc

Thanh Xuân Ca Khúc

Bài số: 412
Bìa của Thanh Niên Tin Lành

Thanh Niên Tin Lành

Bài số: 413
Bìa của Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 414
Bìa của Đồng Cỏ Thiên Thượng

Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số: 415
Bìa của Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 416
Bìa của Chúc Hôn Lễ

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 417
Bìa của Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số: 418
Bìa của Chúa Kết Xe Duyên Lành

Chúa Kết Xe Duyên Lành

Bài số: 419
Bìa của Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 420
Bìa của Viên Ngọc Đẹp Ròng

Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số: 421
Bìa của Mừng Xuân

Mừng Xuân

Bài số: 422
Bìa của Ngày Giờ Qua

Ngày Giờ Qua

Bài số: 423
Bìa của Xuân Đến Bên Nhà

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 424
Bìa của Xuân Hứa Nguyện

Xuân Hứa Nguyện

Bài số: 425
Bìa của Hát Xuân

Hát Xuân

Bài số: 426
Bìa của Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số: 427
Bìa của Xuân An Lành

Xuân An Lành

Bài số: 428
Bìa của Xuân Về

Xuân Về

Bài số: 429
Bìa của Xin Cha Đưa Anh

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 430
Bìa của Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Bài số: 431
Bìa của Tìm Về Đất Hứa

Tìm Về Đất Hứa

Bài số: 432
Bìa của Jêsus

Jêsus

Bài số: 433
Bìa của Chúa

Chúa

Bài số: 434
Bìa của Lời Chúa

Lời Chúa

Bài số: 435
Bìa của Giòng Sông Trường Sinh

Giòng Sông Trường Sinh

Bài số: 436
Bìa của Tôi Không Thể Biết

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 437
Bìa của Tôn Vinh Danh Cha

Tôn Vinh Danh Cha

Bài số: 438
Bìa của Chuyện Giáng Sinh

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 439
Bìa của Bước Người Đi Qua

Bước Người Đi Qua

Bài số: 440
Bìa của Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh

Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh

Bài số: 441
Bìa của Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 442
Bìa của Đêm Vui Trần Thế

Đêm Vui Trần Thế

Bài số: 443
Bìa của Đêm An Hòa

Đêm An Hòa

Bài số: 444
Bìa của Hang Bê-lem

Hang Bê-lem

Bài số: 445
Bìa của Ngôi Hai Xuống Đời

Ngôi Hai Xuống Đời

Bài số: 446
Bìa của Người Đã Đến

Người Đã Đến

Bài số: 447
Bìa của Chúa Cao Quý

Chúa Cao Quý

Bài số: 448
Bìa của Đồi Vắng

Đồi Vắng

Bài số: 449
Bìa của Đêm Buồn

Đêm Buồn

Bài số: 450
Bìa của Này Anh Thấy Không

Này Anh Thấy Không

Bài số: 451
Bìa của Trên Đường Em-mau

Trên Đường Em-mau

Bài số: 452
Bìa của Nguyện Sống Với Jesus

Nguyện Sống Với Jesus

Bài số: 453
Bìa của Lời Thống Hối

Lời Thống Hối

Bài số: 454
Bìa của Chiên Lạc Trở Về

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 455
Bìa của Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 456
Bìa của Làm Sao Con Thấu Hiểu

Làm Sao Con Thấu Hiểu

Bài số: 457
Bìa của Trở Về Nhà Cha

Trở Về Nhà Cha

Bài số: 458
Bìa của Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Bài số: 459
Bìa của Thi Thiên 51

Thi Thiên 51

Bài số: 460
Bìa của Về Với Jesus

Về Với Jesus

Bài số: 461
Bìa của Trở Về

Trở Về

Bài số: 462
Bìa của I Cô-rinh-tô 13

I Cô-rinh-tô 13

Bài số: 463
Bìa của Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Bài số: 464
Bìa của Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta

Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta

Bài số: 465
Bìa của Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Bài số: 466
Bìa của Hỡi Người Ít Đức Tin

Hỡi Người Ít Đức Tin

Bài số: 467
Bìa của Kinh Hòa Bình

Kinh Hòa Bình

Bài số: 468
Bìa của Tôi Không Cô Đơn

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 469
Bìa của Nguồn Trông Cậy Muôn Đời

Nguồn Trông Cậy Muôn Đời

Bài số: 470
Bìa của Đời

Đời

Bài số: 471
Bìa của Chiều Mưa

Chiều Mưa

Bài số: 472
Bìa của Lo Gì

Lo Gì

Bài số: 473
Bìa của Sống Cho Chúa

Sống Cho Chúa

Bài số: 474
Bìa của Jesus Bên Tôi

Jesus Bên Tôi

Bài số: 475
Bìa của Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Bài số: 476
Bìa của Những Lời Khuyên Dạy

Những Lời Khuyên Dạy

Bài số: 477
Bìa của Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 478
Bìa của Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 479
Bìa của Suy Tư

Suy Tư

Bài số: 480
Bìa của Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số: 481
Bìa của Chim, Hoa Và Người

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 482
Bìa của Cảm Ơn Thượng Đế

Cảm Ơn Thượng Đế

Bài số: 483
Bìa của Lòng Tôi Vui Vẻ

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 484
Bìa của Ai Trung Thành

Ai Trung Thành

Bài số: 485
Bìa của Bạn Đứng Bên Nào

Bạn Đứng Bên Nào

Bài số: 486
Bìa của Biển Đỏ

Biển Đỏ

Bài số: 487
Bìa của Chim Trời

Chim Trời

Bài số: 488
Bìa của Có Ai Biết

Có Ai Biết

Bài số: 489
Bìa của Đã Lăn Xa

Đã Lăn Xa

Bài số: 490
Bìa của Dã Tràng Xe Cát

Dã Tràng Xe Cát

Bài số: 491
Bìa của Hướng Lên Trời Cao

Hướng Lên Trời Cao

Bài số: 492
Bìa của Ngợi Danh Giê-hô-va

Ngợi Danh Giê-hô-va

Bài số: 493
Bìa của Sẵn Sàng Tha Thứ

Sẵn Sàng Tha Thứ

Bài số: 494
Bìa của Lưu Đày Sa Mạc

Lưu Đày Sa Mạc

Bài số: 495
Bìa của Vì Danh Chúa

Vì Danh Chúa

Bài số: 496
Bìa của Xin Cha Ban Thêm Dầu

Xin Cha Ban Thêm Dầu

Bài số: 497
Bìa của Hãy Xin Sẽ Được

Hãy Xin Sẽ Được

Bài số: 498
Bìa của Ma-thi-ơ 6:33

Ma-thi-ơ 6:33

Bài số: 499
Bìa của Về Nhà Chúa

Về Nhà Chúa

Bài số: 500