Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Con Sông Thái An

Bài số: 301

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 302

Diệu Vinh Thay Bình An

Bài số: 303

Sự Bình An

Bài số: 304

Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Bài số: 305

Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 306

Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Bài số: 307

Mở Đôi Mắt Chúng Con

Bài số: 308

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 309

Thi Thiên 121

Bài số: 310

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 311

Như Ý Cha

Bài số: 312

Xin Sống Cho Chúa Jesus

Bài số: 313

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 314

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 315

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 316

Đi Từng Bước

Bài số: 317

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 318

Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán

Bài số: 319

Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Bài số: 320

Chúa Đứng Bên Ta

Bài số: 321

Thật Hạnh Vinh Thay

Bài số: 322

Vâng Theo Chúa

Bài số: 323

Thà Có Jesus Thì Hơn

Bài số: 324

Ánh Sáng Cho Đời

Bài số: 325

Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 326

Theo Chúa

Bài số: 327

Bước Với Chúa

Bài số: 328

Mỗi Bước Thiên Trình

Bài số: 329

Đi Với Chúa

Bài số: 330

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 331

Buổi Mai Với Jesus

Bài số: 332

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số: 333

Giờ Dịu Êm

Bài số: 334

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 335

Bài Cầu Nguyện Chung

Bài số: 336

Tôi Sẽ Thưa Với Jesus

Bài số: 337

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 338

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 339

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 340

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 341

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 342

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 343

Đừng Sợ Chi

Bài số: 344

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 345

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bài số: 346

Trước Khi Rạng Đông

Bài số: 347

Dặn Lòng Trung Tín

Bài số: 348

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 349

Tận Trung Với Chúa

Bài số: 350

Ngắm Jesus Đừng Sao

Bài số: 351

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 352

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 353

Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 354

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 355

Chiến Binh Thập Tự

Bài số: 356

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 357

Chỉ Có Jesus

Bài số: 358

Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Bài số: 359

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 360

Dưới Cờ Thập Tự

Bài số: 361

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 362

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Bài số: 363

Dâng Hiến

Bài số: 364

Bài Ca Trong Tâm

Bài số: 365

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 366

Sẵn Sàng

Bài số: 367

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 368

Đời Con

Bài số: 369

Vì Chúa Yêu Tôi

Bài số: 370

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 371

Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

Bài số: 372

Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời

Bài số: 373

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 374

Anh Nghe Không

Bài số: 375

Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia

Bài số: 376

Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số: 377

Đường Đời Trăm Vạn Nẻo

Bài số: 378

Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Bài số: 379

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 380

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Bài số: 381

Vững An Trong Đá Muôn Đời

Bài số: 382

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 383

Càng Gần Chúa Hơn

Bài số: 384

Bài Ca Cảm Tạ

Bài số: 385

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 386

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 387

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 388

Miền Vinh Hiển

Bài số: 389

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 390

Chúa Với Tôi

Bài số: 391

Bên Kia Đồi

Bài số: 392

Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Bài số: 393

Thiên Cung Chính Quê Hương

Bài số: 394

Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số: 395

Sống Trong Vinh Quang

Bài số: 396

Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số: 397

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 398

Hứa Nguyện

Bài số: 399

Khi Bàn Tay Dâng Lên

Bài số: 400

Copyright © 2012-2022