Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

M

Bìa của Muôn Dân Trên Hoàn Cầu

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu

Bài số: 20
Bìa của Mục Tử Thức Giữ Chiên

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 70
Bìa của Mừng Anh Vui Giáng Sinh

Mừng Anh Vui Giáng Sinh

Bài số: 74
Bìa của Màn Sương Tiêu Tan

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 124
Bìa của Mau Thưa Với Jesus

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 176
Bìa của Mau Đến Theo Jesus

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 187
Bìa của Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi

Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi

Bài số: 205
Bìa của Một Ngày Với Chúa

Một Ngày Với Chúa

Bài số: 232
Bìa của Mau Chiếu Ra

Mau Chiếu Ra

Bài số: 252
Bìa của Mến Yêu Jesus

Mến Yêu Jesus

Bài số: 289
Bìa của Mở Đôi Mắt Chúng Con

Mở Đôi Mắt Chúng Con

Bài số: 308
Bìa của Một Ngày Tươi Mới

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 316
Bìa của Mỗi Bước Thiên Trình

Mỗi Bước Thiên Trình

Bài số: 329
Bìa của Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Bài số: 363
Bìa của Mặt Gặp Mặt

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 388
Bìa của Miền Vinh Hiển

Miền Vinh Hiển

Bài số: 389
Bìa của Một Tia Sáng

Một Tia Sáng

Bài số: 410
Bìa của Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 414
Bìa của Mừng Xuân

Mừng Xuân

Bài số: 422
Bìa của Ma-thi-ơ 6:33

Ma-thi-ơ 6:33

Bài số: 499